Lignīna ķīmijas laboratorija

Laboratorijas vadītājs

Lietotāja Aleksandrs Aršaņica attēls
Leading Researcher, Project Manager

Darbinieki

Lietotāja Jegors Akišins attēls
Research Assistant
Lietotāja Tālrīts Betkers attēls
Research Assistant
Lietotāja Oskars Bikovens attēls
Researcher, Member of Scientific Council
Lietotāja Gaļina Dobele attēls
Leading Researcher, Member of Scientific Council
Lietotāja Sarmīte Janceva attēls
Leading Researcher, Member of Scientific Council
Lietotāja Lilija Jašina attēls
Research Assistant
Lietotāja Vilhelmīne Jurkjāne attēls
Research Assistant
Lietotāja Līga Lauberte attēls
Researcher
Lietotāja Māris Lauberts attēls
Researcher, Member of Scientific Council
Lietotāja Sandra Livča attēls
Research Assistant
Lietotāja Matīss Pāls attēls
Research Assistant
Lietotāja Galia Shulga attēls
Leading Researcher, Project Manager
Lietotāja Anrijs Verovkins attēls
Researcher, Project Manager

Laboratorijas kontaktinformācija

E-pasts: ligno@edi.lv

Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu iegūšanas metožu izstrādāšana, to iekļaušanai esošajās/ jaunajās biorafinērijas shēmās lignocelulozes izejvielu pārstrādei.

Projekti

Statuss Nosaukums Projekta numurs Projekta vadītājs
Pabeigts Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) LVKĶI-Bioekonomika-2017-AtkritBiomasKM Sanita Vītoliņa
Pabeigts Metodiskas pieejas izstrāde inovatīvo biomimētisko kompleksu iegūšanai uz lignocelulozes un aminoskābju/proteīnu pamata un to ietekmes uz sistēmas „augs-augsne” produktivitāti un ekoloģisko stabilitāti provizorisks izvērtējums (LigProBK) LVKĶI-Bioekonomika-2017-LigProBK
Pabeigts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 2012/0001/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/005
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013 Uģis Cābulis
Pabeigts Kombinētā ultraskaņas un enzimatiskā lignocelulozes izejvielu apstrāde biotehnoloģijai, kas balstās uz cukuru izmantošanu (US4GREENCHEM) H2020-669055
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos 1.1.1.5/18/I/002 Uģis Cābulis
Pabeigts Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054
Pabeigts Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012 Bruno Andersons
Pabeigts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 Uģis Cābulis
Aktīvs Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas 1.1.1.1/18/A/182

Lapas