Lignīna ķīmijas laboratorija

Laboratorijas vadītājs

Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs

Darbinieki

Zinātniskais asistents
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis
Zinātniskais asistents
Zinātniskais asistents
Zinātniskais asistents
Zinātniskais asistents
Administrācijas darbinieks, Laborants
Zinātniskais asistents
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Zinātniskais asistents

Laboratorijas kontaktinformācija

E-pasts: ligno@edi.lv

Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu iegūšanas metožu izstrādāšana, to iekļaušanai esošajās/ jaunajās biorafinērijas shēmās lignocelulozes izejvielu pārstrādei.

Projekti