Aktuālie jaunumi

LVKĶI PIEDĀVĀ DARBU GRĀMATVEDIM/-EI

25 Jan 2023 - 15:27

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ir atvasināta publiska persona, Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts, kas darbojas bioekonomikas un viedo materiālu pētījumu jomā.

Institūts piedāvā darbu bilancspējīgam/-ai grāmatvedim/-ei.

 

Darba pienākumi:

Ievēlēti vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti

17 Jan 2023 - 00:00

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās Padomes sēdē 2023. gada 17. janvārī:

par Vadošajiem pētniekiem ievēlēti

  1. Dace Cīrule
  2. Kristīne Meile
  3. Juris Vanags

par Pētniekim ievēlēti

Publicēts ziņojums "Mapping Latvia’s bio-based potential. Country Report"

29 Dec 2022 - 11:16

2022. gada nogalē Eiropas mērogs Bio bāzētu industriju konsorcijs (Bio-based Industries Consortium) ir publicējis ziņojumu par situāciju Latvijā šajā jomā "Mapping Latvia’s bio-based potential. Country Report", tajā vairākkārt ir pieminēts arī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

Izstrādāta Viedās specializācijas jomas “Zināšanu ietilpīga Bioekonomika” Stratēģija 2022. - 2027.gadam

29 Dec 2022 - 11:00

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā Vadības grupa, kuras sastāvā ietilpst arī LVKĶI direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. Uģis Cābulis, ir izstrādājusi Viedās specializācijas jomas “Zināšanu ietilpīga Bioekonomika” Stratēģiju 2022. - 2027.gadam.

LVKĶI piedāvā uzņēmējiem izsoles kārtībā iegādāties institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības

14 Sep 2022 - 17:55

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts piedāvā uzņēmējiem izsoles kārtībā iegādāties
institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības:

16.09.2022 - Komercializēšanas objekts: No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģijas izmantošanas tiesības