Aktuālie jaunumi

Ievēlēta institūta Zinātniskā padome

20 Mar 2019 - 13:42

2019. gada 19. martā LVKĶI Zinātnieku pilnsapulce ievēlāja jaunu LVKĶI ZInātnisko padomi 11 zinātnieku sastāvā:

Izmaiņas Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta nolikumā

15 Mar 2019 - 12:10

2019. gada 14. martā LVKĶI Zinātniskā padome veica izmaiņas "Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums", paredzot ka institūta zinātnieku pilnsapulce ievēl institūta zinātnisko padomi uz četriem gadiem (2009. gada 31. marta versija paredzēja piecu gadu ZInātniskās padomes pilnvaru termiņu).

Pilns LVKĶI Nolikuma teksts šeit.

Dr. Oskars Bikovens - Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze, 20.02.2019

1 Mar 2019 - 16:54

Institūta pētnieks Dr.chem. Oskars Bikovens 2019. gada 20. februārī piedalījās Rīgas Plānošanas reģiona organizētajā seminārā, ar ziņojumu "Aļģu  biomasas  izmantošanas  iespēju  analīze", kurā viņš iepazīstināja ar jaunākajiem pētījumiem par aļģu biomasas izmantošanu, lai noteiktu aļģu savākšanas, izvietošanas un turpmākās izmantošanas paņēmienus, tostarp, arī jaunu produktu ražošanā un pakalpojumu radīšanā.