Laboratorijas

Uldis Grīnfelds
Celulozi saturošu materiālu un produktu izstrāde, izpēte un pielietojums. 
Gaļina Teliševa
Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu...
Uģis Cābulis
Polymer laboratory
Juris Vanags
Bioreaktoru un fermentācijas procesu izstrāde pētnieciskām un industriālām vajadzībām. Labas ražošanas praksei (GMP) atbilstošu analītisko...
Jānis Rižikovs
Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa