Laboratorijas

Uldis Grīnfelds
Gaļina Teliševa
Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu...
Uģis Cābulis
Polimēru laboratorija
Bioreaktoru un fermentācijas procesu izstrāde pētnieciskām un industriālām vajadzībām. Labas ražošanas praksei (GMP) atbilstošu analītisko...
Jānis Rižikovs
Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa