Laboratorijas

Inese Filipova
Celulozi saturošu materiālu un produktu izstrāde, izpēte un pielietojums. 
Aleksandrs Aršaņica
Lignoceluložu, lignīna un citu augu fenolu ķīmija, to ķīmiskā, termiskā, enzimātiskā transformācija/ modifikācija jaunu vērtīgu produktu...
Uģis Cābulis
Oskars Grīgs
Bioreaktoru un fermentācijas procesu izstrāde pētnieciskām un industriālām vajadzībām. Labas ražošanas praksei (GMP) atbilstošu analītisko...
Kristīne Meile
Šķidruma hromatogrāfijas centrā tiek veikts zinātniski pētniecisks darbs, nodrošinot augsta līmeņa analītisko pieeju LVKĶI klasiskajiem...