Biorafinēšanas laboratorija

Laboratorijas vadītājs

Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs

Darbinieki

Inženieris
Vadošais pētnieks
Pētnieks, Projektu vadītājs
Pētnieks, Projektu vadītājs
Zinātniskais asistents
Pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis
Zinātniskais asistents
Pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis
Zinātniskais asistents
Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs

Laboratorijas kontaktinformācija

+371-67551552

Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa


 

Projekti

Statuss Nosaukums Projekta numurs Projekta vadītājs
Pabeigts Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem ERAF 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/05 Aivars Žūriņš
Aktīvs Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru biokompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību 1.1.1.1/16/A/042 Jānis Rižikovs
Pabeigts Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038 Nikolajs Vederņikovs
Pabeigts Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024 Aivars Žūriņš
Pabeigts Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058 Jānis Zandersons
Pabeigts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 2012/0001/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/005
Aktīvs Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem 1.1.1.1/16/A/113 Aleksandrs Rapoports
Aktīvs Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde 1.1.1.1/16/A/010 Aivars Žūriņš
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013 Uģis Cābulis
Aktīvs Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā 1.1.1.2/VIAA/1/16/073 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Aigars Pāže

Lapas

Saturs

Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa

TPD nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, kas saistīti ar biomasas termisko un ķīmisko apstrādi, ietverot sevī aktivāciju, ātro un lēno pirolīzi, torifikāciju (grauzdēšanu), hidrotermisko apstrādi un ekstrakciju, kā arī ar šo procesu gaitā radušos produktu un starpproduktu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Piedāvājam arī dažādas biomasas produktu ķīmisko analīzi, atbilstoši EN 1860 prasībām, konkrēti: mitrums, pelnu saturs, sadegšanas siltums (siltumspēja), bēruma blīvums, nobirzums, pelnu kušanas temperatūra, parauga blīvums, granulometriskais sastāvs, negaistošais ogleklis un gaistvielu saturs, kā arī elementsastāvs (C, H, N, O, S un Cl)

Pieejamās iekārtas:

Analītika un mērījumi:

Cieto kurināmo standarta testu un biomasas komponenšu noteikšanai npieciešamās iekārtas, Titratori, UV spektrofotometrs, „Parr” Skābekļa bumba, Synapt MS, Acquity LC, APC Polimēru hromatogrāfs

Reaktori:

Augstspiediena autoklāvs „Parr”, rotējošā and stacionārā lēnās pirolīzes retortes, ātrās pirolīzes reaktori (ablatiskais and spirālveida), hidrauliskās preses, augstas efektivitātes destilācijas kolona, Intensīvās masas apmaiņas ekstrakcijas iekārta