Ph. D. Ance Pļavniece

Izglītība

2021. - iegūts zinātnes doktora grāds ķīmijas inženierzinātnē (Ph. D.) 2017. -  iegūts inžinierzinātņu maģistra grāds materiālu nanotehnoloģijās (Mg. sc. ing.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Biomasas apstrāde un karbonizācija (termiskā- pirolīze, hidrotermiskā). Aktīvo ogļu ieguve un iegūtā materiāla struktūras  un morfoloģijas analīze.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/16/A/042 „Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību” – laborants (2016.-2019.g.) ERANET projektā Līgums 18-16 „Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat)”- zinātniskais asistents (2016.-2019.g.).

Papildus informācija

2017. gadā – kopā ar autoru kolektīvu iegūta LZA balva “Latvijas zinātnes gada sasniegums 2016. gadā praktiskajos pielietojumos” par darbu “izstrādāta koncepcija komerciālai bērza mizas kompleksai pārstrādei ar augstu pievienoto vērtību”

Nozīmīgākās publikācijas

Aleksandrs Volperts, Ance Plavniece , Kätlin Kaare, Galina Dobele, Aivars Zhurinsh, Ivar Kruusenberg. Influence of Chemical Activation Temperatures on Nitrogen-Doped Carbon Material Structure, Pore Size Distribution and Oxygen Reduction Reaction Activity. Catalysts, 11(12), (2021)1460; A. Pļavniece, A. Volperts,  G. Dobele, A. Zhurinsh, K. Kaare, I. Kruusenberg, K. Kaprans, A. Knoks, J. Kleperis. Wood and Black Liquor-Based N-Doped Activated Carbon for Energy Application. Sustainabillity, 13, (2021), 9237. (Scopus) A. Volperts, A. Pļavniece, G. Dobele, A. Zhurinsh, I. Kruusenberg, K. Kaare, J. Locs, L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, E. Norkus. Biomass based activated carbons for fuel cells and supercapacitors. Renewable Energy,141, (2019), 40–45. (Scopus) A. Pļavniece, G. Dobele, A. Volperts, A. Zhurinsh. Wood-based nitrogen doped activated carbon for fuel cells. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. and Eng. 503, (2019), 012011. (Scopus) A. Pļavniece, A. Zhurinsh, G. Dobele, J. Locs. Chemical activated hydrochar flakes from birch wood. Key Engineering Materials 800, (2019), 261–266. (Scopus)