Zinātniskā vadība

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

5. Institūta lēmējorgāns ir institūta zinātniskā padome. Zinātniskās padomes izveidošanas un darbības kārtību, kā arī tās kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un institūta zinātniskās padomes nolikums, kuru apstiprina institūta zinātnieku pilnsapulce. ...
    (Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums)

Zinātniskā padome (ievēlēta 19.03.2019.):

 
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs / Direktora vietnieks zinātniskajos jautājumos: Dr. Jānis Rižikovs (ievēlēts 20.03.2019)
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Dr. Oskars Bikovens (ievēlēts 08.10.2019)  
Zinātniskās padomes sekretārs  / Zinātniskais sekretārs:  Dr. Arnis Kokorevičs (ievēlēts 20.03.2019) 
 

Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” zinātniskās padomes nolikums (redakcija pieņemta 19.03.2019).