Zinātniskā vadība

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

5. Institūta lēmējorgāns ir institūta zinātniskā padome. Zinātniskās padomes izveidošanas un darbības kārtību, kā arī tās kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un institūta zinātniskās padomes nolikums, kuru apstiprina institūta zinātnieku pilnsapulce. ...
    (Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums)

Zinātniskā padome (ievēlēta 09.03.2023.):

 
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs: Dr. Jānis Rižikovs (ievēlēts 10.03.2023)
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Dr. Laura Andže (ievēlēts 10.10.2023)  
Zinātniskās padomes sekretārs  / Zinātniskais sekretārs:  Dr. Arnis Kokorevičs (ievēlēts 10.03.2023) 
 

Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” zinātniskās padomes nolikums (redakcija pieņemta 09.03.2023).