Zinātniskā vadība

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Vadība:

 • Direktors: Dr. Uģis Cābulis
 • Zinātniskās padomes priekšsēdētājs / Direktora vietnieks zinātniskajos jautājumos Dr.chem. Bruno Andersons
 • Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs
 • Zinātniskās padomes sekretārs  / Zinātniskais sekretārs  Dr.chem. Arnis Kokorevičs

Tehniskie darbinieki:

 • Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Iveta Ušacka
 • Galvenā grāmatvede: Antra Kudiņa
 • Sekretāre: Iveta Ušacka
 • Personāla vadītāja: Zane Ozola
 • Tehniskais direktors: Gints Ušackas
 • Tulkotāja: Irīna Morozova
 • Saimniecības pārzine: Dace Dolace