Kontakti

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" (LVKĶI)

Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija

Telefons: +371 67553063
Fakss: +371 67550635
E-pasts: kki@kki.lv

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. Šādos gadījumos aicinām izmantot:


e-adrese

Rekvizīti:
PVN maksātāja Nr.
LV90002128378

Banka: Valsts kase
  Konts: LV18TREL9154476000000
  Kods: TRELLV22