Kontakti

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" (LVKĶI)

Adrese: Dzērbenes iela 27 Rīga LV-1006

Telefons: +371 67553063
Fakss: +371 67550635
E-pasts: koks@edi.lv

Rekvizīti:
PVN maksātāja Nr.
LV90002128378

Banka:Valsts kase
    Konts: LV18TREL9154476000000
    Kods: TRELLV22