Inovācijas, Tehnoloģiju pārnese

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Aktuālais   
Informācija par LVKĶI izgudrojumiem un tehnoloģiju pārnese aktivitātēm 
Patenti - piedāvājums inovācijām 
LVKĶI aktivitātes - tehnoloģiju pārneses jomā - arhīvs

 

Aktuālais

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts piedāvā uzņēmējiem izsoles kārtībā iegādāties
institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības:

16.09.2022 - Komercializēšanas objekts: No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģijas izmantošanas tiesības

16.09.2022 - Komercializēšanas objekts: Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģija

14.09.2022 - Komercializēšanas objekts: No otrās paaudzes atjaunojamiem resursiem sintezēto ACTOPOL poliolu tehnoloģijas izmantošanas tiesības

14.09.2022 - Komercializēšanas objekts: Efektīvas un ekoloģiskas furfurola un glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības

08.09.2022 - Komercializēšanas objekts: Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības, kas izriet no Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000064 “Termiski modificēta saplākšņa izgatavošanas paņēmiens” un zinātības “Termiski modificēta saplākšņa izgatavošana no termiski modificētiem finieriem, izmantojot karsto presēsēšanu ar adhezīviem"

13.07.2022 - LZA Gadagrāma 2022 - LVKĶI pētījumu komercializācija - betulīna iegūšanas tehnoloģija

 

 

Informācija par LVKĶI izgudrojumiem un tehnoloģiju pārnese aktivitātēm

 

SUPERBINDER   Unikālākais produkts pasaulē - Bērza tāss suberīnskābju saistviela nekaitīgu mēbeļu, kokskaidu plātņu un saplākšņu ražošanai. Projekts tiek realizēts ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. 2. 1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1. 2. 1. 2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros. Skatīt

 

 

Patenti - piedāvājums inovācijām

2021

 1. Andersons, B., Cirule, D., Kuka, E., Irbe, I., Andersone, I., Verovkins, A., Kurnosova, N., Sansonetti, E., Antons, A. Koksnes impregnēšanas metode (Method of impregnating wood). LV 15585 B1 (prioritāte / priority: 28.01.2020). Espacenet
   
 2. Krasiļņikova, J., Teliševa, G., Lauberte, L., Kistanova, E., Abadjieva, D., Stoyanova, E., Monfoulet, J.-B. L.-E. A. Līdzeklis monocītu adhēzijas pie endotēlija šūnām pazemināšanai (Agent for decreasing the adhesion of monocytes to andothelial cells). LV 15531 B1 (prioritāte / priority: 08.05.2019). Espacenet
   
 3. Rižikovs, J., Pāže, A., Makars, R., Tupčiauskas, R. Koksnes kompozītu ražošanai paredzētu termoreaktīvu saistvielu iegūšanas paņēmiens no bērza tāss (Method for obtaining thermoreactive binders for the production of wood composite materials from birch outer bark). LV 15556 A (prioritāte / priority: 13.09.2019). Espacenet
       ==> WO 2021024152 A1  wipo
       ==> EP 3807341 A1 Espacenet
   
 4. Sansonetti, E., Cīrule, D., Kuka, E., Andersons, B., Andersone, I. (2020). Termiski apstrādātas koksnes aizsargpārklājums (Protective coating for thermally modified wood). LV 15469 B (prioritāte / priority: 13.07.2018). Espacenet
   
 5. Žūriņs, A., Dobele, G., Voļperts, A., Pomilovskis, R., Godiņa, D., Iļjina, I., Meile. K. Celulozi saturošu materiālu kompleksa pārstrāde (Complex processing of cellulose containing material). LV 15587 B1 (prioritāte / priority: 18.02.2020) Espacenet
   

2020

 1. Krasiļņikova, J., Teliševa, G., Kistanova, E., Abadjieva, D., Stayanova, E., Chervenkov, M., Ivanova, L., Berķis, U., Dižbite, T., Lauberte, L. (2020). Līdzeklis DNS metiltransferāzes aktivitātes pazemināšanai zīdītāju šūnās (Agent for decreasing activity of methyltransferase in mammal cells). LV 15385 B (prioritāte / priority: 04.06.2018.). Espacenet
   
 2. Šuļga, G., Vītoliņa, S., Neiberte, B., Reihmane, S., Žilinska, E. (2020). Koagulācijas-flokulācijas paņēmiens lignīnu  un hemicelulozes saturošas biomasas izdalīšanai no koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņiem (Coagulation-floculation method for the separation of biomass containing lignin and hemicelluloses from the wastewater of wood processing enterprises). LV 15410 B (prioritāte / priority: 11.12.2017). Espacenet

2019

 1. Andžs, M., Grāvītis, J., Tupčiauskas, R., Vēveris, A. (2019). Lignocelulozes beramais siltumizolācijas materiāls un tā iegūšanas paņēmiens (Loose-fill thermal insulation material made from lignocellulose and production method thereof). LV 15328 B (prioritāte / priority: 21.10.2016). Espacenet 
   
 2. Krasiļņikova, J., Teliševa, G., Kistanova, E., Abadjieva, D., Stoyanova, E., Chervenkov, M.,Tretjakovs, P., Berķis, U., Dižbite, T., Lauberts, M. (2019). Līdzeklis mitohondriālās DNS daudzuma paaugstināšanai zīdītāju šūnās (Remedy for increasing mitochondrial DNA in mammalian cells). LV 15451 A (prioritāte / priority: 17.07.2018.). Espacenet
   

2018

 1. Krasiļņikova, J.; Teliševa, G.; Kistanova, E.; Abadjieva, D.; Stayanova, E.; Chervenkov, M.; Tretjakovs, P.; Berķis, U.; Dižbite, T.; Lauberts, M. (2018) Līdzeklis mitohondriālās DNS daudzuma paaugstināšanai zīdītāju šūnās (Remedy for increasing mitochondrial DNA in mammalian cells). LV 15311 B, (prioritāte / priority: 09.01.2018). Espacenet

 

 

Informācija par LVKĶI izgudrojumiem un tehnoloģiju pārnese aktivitātēm

28.02.2022 - Komercializēšanas objekts: Magnētisko maisītāju konstrukcija biotehnoloģiskiem pielietojumiem

07.02.2022 - Komercializēšanas objekts: Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģija... IZSOLE NOSLĒGUSIES

01.12.2020 - 5 LVKĶI tehnoloģiju pārneses projekti iegūst finansējumu

06.03.2017 - LVKĶI piedāvā uzņēmējiem iegādāties piecu jaunu institūtā radītu intelektuālā īpašuma objektu / izstrādņu izmantošanas tiesības