Komercializēšanas objekts: Efektīvas un ekoloģiskas furfurola un glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

14.09.2022.

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts izsludina institūtā izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj no koksnes efektīvi un ekoloģiski ražot gan furfurolu, gan glikozi saturošu šķīdumu tālākai pārstrādei, izmantošanas tiesību izsoli.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas darbības programmas  “Izaugsme  un   nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” pētniecības rezultātu komercializācijas projekta Nr. 1.2.1.2/KC-PI-2020/55 ietvaros Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir izstrādājuši zinātību tehnoloģijai ar kuru no lapkoku šķeldas efektīvi un ekoloģiski var ražot gan furfurolu, gan glikozes šķīdumu tālākai pārstrādei, un šobrīd piedāvā iegādāties šīs tehnoloģijas izmantošanas licenci.

Komercializēšanas objekts: Efektīvas un ekoloģiskas furfurola un glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības, kas izriet no zinātības "Efektīvas un ekoloģiskas glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģija".

Izstrādāts: LVKĶI Biorafinēšanas laboratorijā

Informācija interesentiem: Interesents tiek aicināts piedalīties izsolē, izsakot savu piedāvājumu tehnoloģijas iegādei. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā. Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

 

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 14. oktobrim plkst. 11:00 un nosūtot uz e-pasta adresi kki@kki.lv, e-pasta tematā norādot “Piedāvājums izsolei”.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 14. oktobris plkst. 13:00 tiešsaistē platformā Google Meet.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktore Karīna Orlova (tālr. +371 67553063; e-pasts: kki@kki.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projektu vadītājs Prans Brazdausks (e-pasts: prans.brazdausks@kki.lv).

Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis, 14.09.2022, Nr. 178, 2022/178.IZ15