Studentu padome

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Studentu padome dibināta 2022. gada 14. janvārī. Studentu padome apvieno institūtā strādājošos studentus, doktora grāda pretendentus un jaunos zinātniekus vienu gadu pēc doktora grāda iegūšanas ar mērķi ieinteresēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta strādājošos studentus institūta zinātniskajā, akadēmiskajā un kultūras dzīvē, kā arī veidot kopēju balsi un paustu nostāju par dažādām aktualitātēm.

Studentu padomes darbības kartību nosaka Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Studentu padomes nolikums.

 

LVKĶI Studentu padomes valde

Studentu padomes valdes priekšsēdētāja: Mg. chem. Daniela Godiņa (ievēlēta 14.01.2022)

Studentu padomes valdes priekšsēdētāja vietnieks: Mg. chem. Ralfs Pomilovskis (iecelts 14.01.2022)

Studentu padomes sekretāre: Mg. chem. Laima Vēvere (iecelta 14.01.2022)

 

Kontakti

Valdes priekšsēdētājas Mg. chem. Danielas Godiņas e-pasts: daniela.godina@kki.lv

 

Nolikums

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Studentu padomes nolikums (pieņemts 14.01.2022)