Komercializēšanas objekti: Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģija...

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

07.02.2022

LVKĶI rīkotā izsole " Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģija" ir noslēgusies. Ir saņemts viens piedāvājums no AS "Latvijas Finieris", kurš atzīts par derīgu. Licences līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS "Latvijas Finieris".

08.11.2021.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma “Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģija” izsoli.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pētniecības rezultātu komercializācijas projekta Nr. 1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/41 ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir izstrādājuši ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģiju, un šobrīd piedāvā iegādāties šīs tehnoloģijas izmantošanas licenci.

Komercializēšanas objekts: Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības, kas izriet no Latvijas patenta pieteikuma Nr. P-19-48 un starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2020/057311 un zinātība “Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģija”.

Izstrādāts: LVKĶI Biorafinēšanas laboratorijā

Informācija interesentiem:

Interesents tiek aicināts piedalīties izsolē, izsakot savu piedāvājumu tehnoloģijas iegādei.
Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.
Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 31. janvārim plkst. 11:00 un nosūtot uz e-pasta adresi koks@edi.lv, e-pasta tematā norādot “Piedāvājums izsolei”.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 31.janvāris plkst. 13:00 tiešsaistē platformā Google Meet.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi”.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktors Uģis Cābulis (tālr. +371 67553063; e-pasts: koks@edi.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projektu vadītājs Jānis Rižikovs (tālr. +371 67553063; e-pasts: koks@edi.lv).

Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis, 05.11.2021., Nr. 215, 2021/215.IZ3