Komercializēšanas objekts: No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģijas izmantošanas tiesības

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

16.09.2022.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma “No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģija” izsoli

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pētniecības rezultātu komercializācijas projekta Nr. 1.2.1.2/16/I/001/ KC-PI-2020/49 "Rapšu eļļas un reciklēta polietilēntereftalāta poliolu sintēzes komercializācija (ROPET)" ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) zinātnieki ir izstrādājuši no atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģiju, un šobrīd piedāvā iegādāties šīs tehnoloģijas izmantošanas licenci.

Komercializēšanas objekts: No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģijas izmantošanas tiesības.

Izstrādāts: LVKĶI Polimēru laboratorija

Informācija interesentiem:

Interesents tiek aicināts piedalīties izsolē, izsakot savu piedāvājumu tehnoloģijas iegādei.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 31.oktobrim plkst. 9:00 un nosūtot uz e-pasta adresi kki@kki.lv, “Piedāvājums izsolei “No atjaunojamiem un otrreiz pārstrādātiem resursiem sintezēto ROPET poliolu tehnoloģija”.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 31.oktobrī plkst. 10:30 Dzērbenes ielā 27, Rīgā, 227. telpā.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 2016. gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi”.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktore Karīna Orlova (tālr. +371 - 67553063 ; e-pasts: kki@kki.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Uģis Cābulis (tālr. +371 67553063; e-pasts: kki@kki.lv).

Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis, 16.09.2022, Nr. 180, 2022/180.IZ2