Dr.sc.ing. Inese Filipova

Izglītība

2016 Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.), Koksnes materiāli un tehnoloģijas, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža Fakultāte 

2007 Maģistra grāds dabaszinātnē (ķīmija) (Mg.chem.), Analītiskā ķīmija,  Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2005 Inženiera grāds ķīmijas tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes šķiedru  un celulozes ķīmija, tehnoloģijas un produkti; ​Nanocelulozes iegūšana, modificēšana un pielietošana.

Nozīmīgākie projekti

2018-2021 (LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti)​,​ Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC), (Nr. lzp-2018/1-0136), ​Projekta vadītāja no KĶI puses

2017-2020 (ERAF Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsts), Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem, (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/211),​ Projekta galvenā izpildītāja 

2017-2020 (ERAF), Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli, (Nr.1.1.1.1/16/A/031), ​Pētniece

2014-2015 (ERAF),​ Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem,  (2014/0034/2DP/2.1.1.1.0./14/APIA/VIAA/042), ​Pētniece

Papildus informācija

No 2018 Latvijas Zinātnes Padomes eksperta tiesības ķīmijas inženierinātnes nozarē (2018)

Papildus profesionālā izglītība:

2011 Specializētais kurss "Product oriented wood supply and fibre processing", KTH Royal Institute of Technology, Stokholma, Ziedrija

2007 Specializētais kurss "Modern analytical tools for Pulp and Paper", Abo Academy, Turku, Somija

 

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Filipova I., Fridrihsone V., Cabulis U., Berzins A. 2018 Synthesis of Nanofibrillated Cellulose by Combined Ammonium Persulphate Treatment with Ultrasound and Mechanical Processing. Nanomaterials, 8(9), 640; 

  2. Andersons J., Filipova I., Kirpluks M. and Cabulis U. 2018 Evaluation of the apparent interfacial shear strength of nanocellulose/PVA composites Key Engineering Materials 774:54-59

  3. Andze L., Zoldners J., Rozenberga L. Sable I., Skute M., Laka M., Vecbiskena L., Andzs M., Actins A. 2018 Effect of molecular chitosan on recovered paper properties described by mathematic model. Cellulose Chemistry and Technology, 52 (9-10), 873-881.

  4. Vikele L., Laka M., Sable I., Rozenberga L., Grinfelds U., Zoldners J., Passas R., Mauret E. 2017 Effect of chitosan on properties of paper for packaging. Cellulose chemistry and technology, 51 (1-2), 67-73.

  5. Sable I., Grīnfelds U., Vīķele L., Rozenberga L., Zeps M., Neimane U., Jansons A. 2017 Effect of Refining on the Properties of Fibres from Young Scots (Pinus Sylvestris) and Lodgepole Pines (Pinus Contorta). Baltic Forestry, 23(2), 529-533.

  6. Sable I., Grinfelds U., Vikele L., Rozenberga L., Lazdina D., Zeps M., Jansons A. 2017 Chemical composition and fiber properties of fast-growing species in Latvia and its potential for forest bioindustry.  Forestry Studies, 66, 27-32.

  7. Rozenberga L., Skute M.,  Belkova L., Sable I., Semjonovs P.,  Saka M.,  Ruklisha M., Paegle L.,  Vikele L. 2016 Characterization of films and nanopaper obtained from cellulose synthesized by acetic acid bacteria. Carbohydrate Polymers, 144, 33–40.