Dr.chem Bruno Andersons

  • Izglītība

    1981 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.ķīm.), Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts

    1974 - Inženieris ķīmiķis tehnologs, Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultāte