Dr. Chem. Kristīne Meile

Izglītība

2019 - Dabaszinātņu doktora grāds ķīmijā; Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Preparatīvā un analītiskā šķidruma hromatogrāfija, masspektrometrija, klasiskā ķīmiskā analīze (titrēšana, spektrofotometrija), kvantitatīvo metožu izstrāde, koksnes ķīmiskās un termiskās pārstrādes produktu sastāva izpēte

Nozīmīgākie projekti

Valsts Pētījumu Programmas ,,Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas’’ (ResProd) Projekts Nr.3 ,,Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu’’ (2016 - ...) ESF projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 ,,Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību’’ (2013.-2015) ERAF projekts Nr.2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024  „Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana” (2011.-2013)

Papildus informācija

 2014 -  uzsāktas doktorantūras studijas Latvijas Universitātē

Nozīmīgākās publikācijas

​Brazdausks, P.; Paze, A.; Rizhikovs, J.; Puke, M.; Meile, K.; Vedernikovs, N.;Tupciauskas, R.; Andzs, M. Effect of Aluminium Sulphate-Catalysed Hydrolysis Process on Furfural Yield and Cellulose Degradation of Cannabis Sativa L. Shives. Biomass and Bioenergy, 2016, 89, 98-104 Zhurinsh, A.; Dobele, G.; Rizhikovs, J.; Dizhbite, T.; Pazhe, A.; Spince, B.; Meile, K. Some Aspects of the Changes in Birch Wood in the Mild Acidic Hydrolysis Process and its Effect on the Succeeding Pyrolysis Process. Cellulose Chemistry and Technology, 2015, 49, 309-315 Meile, K.; Zhurinsh, A.; Dobele, G. Characterization of the Anhydrosugar Content in Pyrolysis Liquids with Column Chromatography and Iodometric Titration. Energetika, 2014, 60(3): 149-164 Meile, K.; Zhurinsh, A.; Spince, B. Aspects of Periodate Oxidation of Carbohydrates for the Analysis of Pyrolysis Liquids. Journal of Carbohydrate Chemistry, 2014, 33(3): 105-116