Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem

ERAF - Ieguldījums tavā nākotnei

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.08.2014 līdz 31.08.2015

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/05

Projekta vadītājs

Aivars Žūriņš

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paplašināt vietējā atjaunoties spējīgā resursa- koksnes izmantošanu augstas pievienotas vērtības produktu ražošanai, veicot zinātniskos pētījumus un eksperimentālu izstrādnes, lai izstrādātu ražošanas tehnoloģiju superkondensatoru elektrodu aktīvo ogļu ieguvei, kas bāzēti uz parasto kokogļu bāzes, izmantošanai organiskajos elektrolītos, kuru īpatnējā kapacitāte būs par 25% labāka nekā analogiem.

Nesaimnieciskā projekta īstenotājs:  Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

Projekta ilgums: 13 mēneši.

Finansējums apjoms: 157 812, - EUR.

Projekts un pētījums atbilst vietējo resursu (t.i. mežu resursu ) ilgtspējīgai izmantošanai un  jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanai biomedicīnas un farmācijas zinātnes nozarēm.

Projekta īstenošanas vieta:

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv).

Projekta vadītājs: Dr.ing. Aivars Žūriņš (aivarsz@edi.lv).

Projekts uzsākts: 2014. gada 1. augustā.

Projekta īstenošanas gaita:

31.10.2014  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.08.2014.-31.10.2014

31.01.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.11.2014.-31.01.2015

30.04.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.02.2015.-30.04.2015

31.08.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.05.2015.-31.08.2015