Dr.sc.ing. Juris Grīniņš

Izglītība

2016 - Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē. Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Promocijas  darbs: “Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hidrotermiskās modifikācijas paņēmienu”

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un tās materiālu ilgizturības un praktiskā pielietojuma īpašību uzlabošana ar dažādiem apstrādes paņēmieniem. Hidrotermiskā modifikācija. Apstrāde ar polimēru sveķu šķīdumiem. Mitrumizturīgi plātņu materiāli no koksnes un tās pārstrādes atlikumiem.

Nozīmīgākie projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts "Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem”. Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/210, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 (2018-2020) - Projekta vadītājs

ERAF projekts „Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību”. Nr. 1.1.1.1/16/A/042 (2016-2017) - Pētnieks

MNKC projekts "Bērza saplākšņa modificēšana”. Nr. 0135/KC/16/10 (2016-2018) - Pētnieks

ERAF projekts „Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām”. Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 (2014-2015) - Inženieris

ERAF projekts „Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām”. Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057 (2011-2013) - Zinātniskais asistents

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Irbe I., Grinins J., Andersone I., Andersons B. 2017. Susceptibility of thermo-hydro-treated birch plywood to mould and blue stain fungi. Wood Material Science and Engineering, DOI: 10.1080/17480272.2017.1335346.
  2. Grinins J., Andersons B., Irbe I., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. 2016. Thermo-hydro treated (THT) birch veneers for plywood production with improved properties. Holzforschung, 70(8), 739-746.
  3. Grinins J., Irbe I., Andersons B., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. 2016. Thermo-hydro treated (THT) birch plywood with improved service properties. International Wood Products Journal, 7(4), 181-187.
  4. Biziks V., Van Den Bulcke J., Grinins J., Militz H., Andersons B., Andersone I., Dhaene J., Van Acker J. 2016. Assessment of wood microstructural changes after one-stage thermo-hydro treatment (THT) by micro X-ray computed tomography. Holzforschung, 70 (2), 167 – 177.
  5. Biziks V., Andersons B., Sansonetti E., Andersone I., Militz H., Grinins J. 2015. One stage thermo-hydro treatment (THT) of hardwoods: An analysis of form stability after five soaking-drying cycles. Holzforschung, 69 (5), 563 – 571.
  6. Grinins J., Andersons B., Biziks V., Andersone I., Dobele G. 2013. Analytical pyrolysis as an instrument to study the chemical transformations of hydrothermally modified wood. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 103, 36-41.