Dr.sc.ing. Juris Grīniņš

Izglītība

2016 - Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas apakšnozarē. Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Promocijas  darbs: “Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hidrotermiskās modifikācijas paņēmienu”

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un tās materiālu ilgizturības un praktiskā pielietojuma īpašību uzlabošana ar dažādiem apstrādes paņēmieniem. Termiskā modifikācija. Apstrāde ar polimēru sveķu šķīdumiem. Mitrumizturīgi plātņu materiāli no koksnes un tās pārstrādes atlikumiem.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts "Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas komercializācija" Nr. KC-PI-2020/4 (2020 - 2022) - Projekta vadītājs LZP FLPP projekts "Fenola-formaldehīda sveķu ķīmiskā modifikācija izmantošanai par jaunu koksnes apstrādes līdzekli" Nr. lzp-2020/2-0422 (2020 - 2021) - Projekta vadītājs Pēcdoktorantūras pētniecības projekts "Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem” Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/210, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 (2018-2020) - Projekta vadītājs ERAF projekts „Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību” Nr. 1.1.1.1/16/A/042 (2016-2017) - Pētnieks ERAF projekts „Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām” Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 (2014-2015) - Inženieris ERAF projekts „Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām” Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057 (2011-2013) - Zinātniskais asistents

Nozīmīgākās publikācijas

Grinins J., Biziks V., Marais B.N., Rizikovs J., Militz H. Weathering stability and durability of birch plywood modified with different molecular weight phenol-formaldehyde oligomers. Polymers, 2021, 13(2), 1–18, 175. Grinins J., Biziks V., Rizikovs J., Irbe I., Militz H. Evaluation of water related properties of birch wood products modified with different molecular weight phenol-formaldehyde oligomers. Holzforschung, 2021, DOI 10.1515/hf-2020-0235. Zimele Z., Irbe I., Grinins J., Bikovens O., Verovkins A., Bajare D. Novel mycelium-based biocomposites (Mbb) as building materials. Journal of Renewable Materials, 2020, 8(9), 1067–1076. Tupciauskas R., Rizhikovs J., Grinins J., Paze A., Andzs M., Brazdausks P., Puke M., Plavniece A. Investigation of suberinic acids-bonded particleboard. European Polymer Journal, 2019, 113, 176-182. Grinins J., Biziks V., Irbe I.,Rizikovs J. Water related properties of birch wood modified with phenol-formaldehyde (PF) resins. Key engineering materials, 2019, 800, 246-250. Biziks, V., Van Acker, J., Militz, H., Grinins, J., Van den Bulcke, J. Density and density profile changes in birch and spruce caused by thermo-hydro treatment measured by X-ray computed tomography. Wood Science and Technology, 2019, 53(2), 491–504. Grinins J., Andersons B., Irbe I., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. Thermo-hydro treated (THT) birch veneers for plywood production with improved properties. Holzforschung, 2016, 70(8), 739-746. Grinins J., Irbe I., Andersons B., Andersone I., Meija-Feldmane A., Janberga A., Pavlovics G., Sansonetti E. Thermo-hydro treated (THT) birch plywood with improved service properties. International Wood Products Journal, 2016, 7(4), 181-187. Biziks V., Van Den Bulcke J., Grinins J., Militz H., Andersons B., Andersone I., Dhaene J., Van Acker J. Assessment of wood microstructural changes after one-stage thermo-hydro treatment (THT) by micro X-ray computed tomography. Holzforschung, 2016, 70 (2), 167 – 177. Biziks V., Andersons B., Sansonetti E., Andersone I., Militz H., Grinins J. One stage thermo-hydro treatment (THT) of hardwoods: An analysis of form stability after five soaking-drying cycles. Holzforschung, 2015, 69 (5), 563 – 571. Grinins J., Andersons B., Biziks V., Andersone I., Dobele G. Analytical pyrolysis as an instrument to study the chemical transformations of hydrothermally modified wood. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013, 103, 36-41.