Biorafinēšanas laboratorija

Darbinieki

Lietotāja Prans Brazdausks attēls
Vadošais pētnieks
Lietotāja Daniela Godiņa attēls
Pētniecības asistents
Lietotāja Juris Grīniņš attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Aigars Pāže attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Māris Puķe attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Ramūnas Tupčiauskas attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Aivars Žūriņš attēls
Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs

Laboratorijas kontaktinformācija

janis.rizikovs@kki.lv

Projekti

Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa

TPD nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, kas saistīti ar biomasas termisko un ķīmisko apstrādi, ietverot sevī aktivāciju, ātro un lēno pirolīzi, torifikāciju (grauzdēšanu), hidrotermisko apstrādi un ekstrakciju, kā arī ar šo procesu gaitā radušos produktu un starpproduktu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Piedāvājam arī dažādas biomasas produktu ķīmisko analīzi, atbilstoši EN 1860 prasībām, konkrēti: mitrums, pelnu saturs, sadegšanas siltums (siltumspēja), bēruma blīvums, nobirzums, pelnu kušanas temperatūra, parauga blīvums, granulometriskais sastāvs, negaistošais ogleklis un gaistvielu saturs, kā arī elementsastāvs (C, H, N, O, S un Cl)

Pieejamās iekārtas:

Analītika un mērījumi:

Cieto kurināmo standarta testu un biomasas komponenšu noteikšanai npieciešamās iekārtas, Titratori, UV spektrofotometrs, „Parr” Skābekļa bumba, Synapt MS, Acquity LC, APC Polimēru hromatogrāfs

Reaktori:

Augstspiediena autoklāvs „Parr”, rotējošā and stacionārā lēnās pirolīzes retortes, ātrās pirolīzes reaktori (ablatiskais and spirālveida), hidrauliskās preses, augstas efektivitātes destilācijas kolona, Intensīvās masas apmaiņas ekstrakcijas iekārta