Inovatīvo biomasas paneļu izpēte pielietošanai ārējās ēku fasādēs

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2024 līdz 31.12.2026

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2023/1-0348

Projekta vadītājs

Gunārs Pavlovičs

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada konkurss (LZP FLPP 2023/1)

Projekta mērķis

ES būvniecības sektors ir lielākais enerģijas patērētājs un CO2 ražotājs, sasniedzot apmēram 40% no kopējā enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta emisijām. Tāpēc ir būtiski attīstīt nozari no būvmateriālu viedokļa, ņemot vērā materiālu efektivitāti un dzīves cikla novērtējumu. Projekta mērķis ir izpētīt jaunas apšuvuma plātnes ventilējamās ēku fasādēs izmantojot inovatīvo tehnoloģiju iestrādes ekoloģisku kokskaidu plātņu ražošanai. Pieejamās biomasas resursi, piemēram, kviešu salmi un eksportējamā papīrmalka, varētu tikt izmantoti, lai iegūtu augsta blīvuma plātnes kā alternatīvu rūpnieciskām cementa šķiedru plātnēm, kuru ražošanas energoietilpība un CO2 emisijas ir ļoti augstas. Tvaika sprādziena apstrāde tiks izmantota, lai aktivizētu biomasas pašsaistīšanos un termoreaktivitāti, savukārt ekoloģiskās suberīnskābes tiks izmantotas, lai iegūtu mitrumizturīgu plātni. Iegūtās plātnes tiks pārbaudītas saskaņā ar ES noteikumiem, ieskaitot utilizāciju un dzīves cikla novērtējumu, iegūstot 2 prototipus ar TRL 6-7. Projekta rezultāti tiks publicēti 5 zinātniskos rakstos (Q1-Q2) un prezentēti vismaz 2 starptautiskās konferencēs. Projekta īstenošana veicinās materiālzinātnes attīstību biomasas apšuvuma materiālu virzienā ar samazinātām CO2 emisijām, uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstību, zaļā kursa un klimata pārmaiņu neitralitātes ieviešanu, un zinātniskā personāla pilnveidošanos.

 

 

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija.

 

Projekta īstenošanas gaita

01.01.2024 - Uzsākta projekta īstenošana.