Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs

Izglītība

2010 - Inženierzinātņu doktora grāds ķīmijā (Dr.sc.ing), Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskās Universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Biomasas termiskā un ķīmiskā apstrāde, ietverot sevī aktivāciju, ātro un lēno pirolīzi, torifikāciju (grauzdēšanu), hidrotermisko apstrādi un ekstrakciju, kā arī ar šo procesu gaitā radušos produktu un starpproduktu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Biomasas produktu ķīmiskā analīze atbilstoši EN 1860 prasībām. Bērza tāss ekstraktvielu izdalīšana, dabīgās saistvielas izdalīšana un tās izmantošana mehāniski stipru un mitrumizturīgu biokompozītu iegūšanai, rezultātā noslēdzot bērza koksnes izmantošanas ciklu, paralēli veicot attiecīgo procesu optimizāciju, mērogošanu un komercializāciju. 

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts "Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija", 2018-2021, Projekta zinātniskais vadītājs  ERAF projekts “Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību”, 2016-2019, Projekta zinātniskais vadītājs Līgumpētījums ar A/S Latvijas finieris “Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes blakusproduktiem”, 2016-2018, Vadošais pētnieks ESF projekts "Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību", 2013-2015, Projekta zinātniskais vadītājs ERAF projekts "Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem" 2010-2013, Pētnieks

Nozīmīgākās publikācijas

Tupciauskas, R., Rizhikovs, J., Grinins, J., Paze, A., Andzs, M., Brazdausks, P., Puke, M., Plavniece, A. ​Investigation of suberinic acids-bonded particleboard. European Polymer Journal, 2019, 113:176-182. Godina, D. Paze, A., Rizhikovs, J., Stankus, K., Virsis, I., Nakurte, I. Stability studies of bioactive compounds from birch outer bark ethanolic extracts. Key Engineering Materials, 2018, 762:152-157. Brazdausks, P., Rizhikovs, J., Paze, A., Zhurinsh, A., Puke, M., Plavniece, A. Evaluation of equilibrium moisture content and chemical composition in torrefied birch wood. Key Engineering Materials, 2017, 721:97-101. Rizhikovs, J., Zandersons, J., Dobele, G., Paze, A. Isolation of triterpene-rich extracts from outer birch bark by hot water and alkaline pre-treatment or the appropriate choice of solvents. Industrial Crops and Products, 2015, 76:209-214. Brazdausks, P., Paze, A., Rizhikovs, J., Puke, M., Meile, K., Vedernikovs, N., Tupciauskas, R., Andzs, M. Effect of aluminium sulphate-catalysed hydrolysis process on furfural yield and cellulose degradation of Cannabis sativa L. shives. Biomass and Bioenergy, 2015, 89:98-104. Rižikovs, J., Zandersons, J., Paže, A., Tardenaka, A., Spince, B. Isolation of suberinic acids from extracted outer birch bark depending on the application purposes. Baltic Forestry, 2014, 20:98-105. Paže, A., Zandersons, J., Rižikovs, J., Dobele, G., Jurkjāne, V., Spince, B., Tardenaka, A. Apparatus and selective solvents for extraction of triterpenes from silver birch (Betula pendula Roth.) outer bark. Baltic Forestry, 2014, 20:88-97. Zandersons, J., Zhurinsh, A., Dobele, G., Jurkjane, V., Rizhikovs, J., Spince, B., Pazhe, A. Feasibility of broadening the feedstock choice for levoglucosenone production by acid pre-treatment of wood and catalytic pyrolysis of the obtained lignocellulose. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013, 103:222-226. Zhurinsh, A., Dobele, G., Rizhikovs, J., Zandersons, J., Grigus, K. Effect of pre-treatment conditions on the analytical pyrolysis products from birch wood lignocellulose. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013,103:227-231 Rizhikovs, J.,Zandersons, J., Spince, B., Dobele, G., Jakab, E. Preparation of granular activated carbon from hydrothermally treated and pelletized deciduous wood. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2012,93:68-76.