Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs

Izglītība

2010 - Inženierzinātņu doktora grāds ķīmijā (Dr.sc.ing), Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskās Universitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Biomasas termiskā un ķīmiskā apstrāde, ietverot sevī aktivāciju, ātro un lēno pirolīzi, torifikāciju (grauzdēšanu), hidrotermisko apstrādi un ekstrakciju, kā arī ar šo procesu gaitā radušos produktu un starpproduktu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Biomasas produktu ķīmiskā analīze atbilstoši EN 1860 prasībām.

Nozīmīgākie projekti

  1. ESF projekts "Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību", 2013-2015, Projekta zinātniskais vadītājs

  2. ERAF projekts "Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana", 2010-2013, Pētnieks

  3. ERAF projekts "Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem" 2010-2013, Pētnieks

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Zandersons, J., Zhurinsh, A., Dobele, G., Jurkjane, V., Rizhikovs, J., Spince, B., Pazhe, A. Feasibility of broadening the feedstock choice for levoglucosenone production by acid pre-treatment of wood and catalytic pyrolysis of the obtained lignocellulose. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013, 103:222-226.
  2. Zhurinsh, A., Dobele, G., Rizhikovs, J., Zandersons, J., Grigus, K. Effect of pre-treatment conditions on the analytical pyrolysis products from birch wood lignocellulose. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013,103:227-231
  3. Rizhikovs, J.,Zandersons, J., Spince, B., Dobele, G., Jakab, E. Preparation of granular activated carbon from hydrothermally treated and pelletized deciduous wood. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2012,93:68-76
  4. Zandersons, J., Dobele, G., Jurkjane, V., Tardenaka, A., Spince, B., Rizhikovs, J., Zhurinsh, A. Pyrolysis and smoke formation of grey alder wood depending on the storage time and the content of extractives. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, 85:163-170
  5. Rizhikovs, J., Zandersons, J., Puke, M. et al. Granular activated carbon from deciduous wood lignocellulose. Edited by: Loureiro, JM, Kartel, MT. Combined and Hybrid Adsorbents: Fundamentals and Applications. Book Series: Nato Science for Peace and Security Series C - Environmental Security,187-193, 2006.