Biorafinēšanas laboratorija

Darbinieki

Lietotāja Prans Brazdausks attēls
Vadošais pētnieks
Lietotāja Daniela Godiņa attēls
Pētniecības asistents
Lietotāja Juris Grīniņš attēls
Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs
Lietotāja Aigars Pāže attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Māris Puķe attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Ramūnas Tupčiauskas attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Aivars Žūriņš attēls
Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs

Laboratorijas kontaktinformācija

janis.rizikovs@kki.lv

Projekti

Statuss Nosaukums Projekta numurs Projekta vadītājs
Pabeigts Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem 1.1.1.2/VIAA/1/16/210 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Juris Grīniņš
Pabeigts Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE) H2020-654371
Aktīvs Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija 1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/41 Jānis Rižikovs
Pabeigts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos 1.1.1.5/18/I/002 Uģis Cābulis
Aktīvs Bezsaistvielu šķiedru plātņu no tvaika sprādzienā apstrādātiem kviešu salmiem un kaņepju spaļiem izpēte 1.1.1.2/VIAA/2/18/310 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Ramūnas Tupčiauskas
Pabeigts Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012 Bruno Andersons
Pabeigts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 Uģis Cābulis
Pabeigts Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022 Jānis Rižikovs
Pabeigts Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat) xxx
Pabeigts Fosforu saturošu katalizatoru klātbūtnes ietekmes izpēte uz koksnes C-5 un C-6 polisaharīdu konversiju produktos ar augstu potenciālu biorafinērijā 1.1.1.2/VIAA/3/19/457 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Prans Brazdausks

Lapas

Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa

TPD nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, kas saistīti ar biomasas termisko un ķīmisko apstrādi, ietverot sevī aktivāciju, ātro un lēno pirolīzi, torifikāciju (grauzdēšanu), hidrotermisko apstrādi un ekstrakciju, kā arī ar šo procesu gaitā radušos produktu un starpproduktu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Piedāvājam arī dažādas biomasas produktu ķīmisko analīzi, atbilstoši EN 1860 prasībām, konkrēti: mitrums, pelnu saturs, sadegšanas siltums (siltumspēja), bēruma blīvums, nobirzums, pelnu kušanas temperatūra, parauga blīvums, granulometriskais sastāvs, negaistošais ogleklis un gaistvielu saturs, kā arī elementsastāvs (C, H, N, O, S un Cl)

Pieejamās iekārtas:

Analītika un mērījumi:

Cieto kurināmo standarta testu un biomasas komponenšu noteikšanai npieciešamās iekārtas, Titratori, UV spektrofotometrs, „Parr” Skābekļa bumba, Synapt MS, Acquity LC, APC Polimēru hromatogrāfs

Reaktori:

Augstspiediena autoklāvs „Parr”, rotējošā and stacionārā lēnās pirolīzes retortes, ātrās pirolīzes reaktori (ablatiskais and spirālveida), hidrauliskās preses, augstas efektivitātes destilācijas kolona, Intensīvās masas apmaiņas ekstrakcijas iekārta