Fosforu saturošu katalizatoru klātbūtnes ietekmes izpēte uz koksnes C-5 un C-6 polisaharīdu konversiju produktos ar augstu potenciālu biorafinērijā

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/3/19/457 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Prans Brazdausks

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums „Pēcdoktorantūras atbalsts”

Projekta mērķis

Veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas tehnoloģijas un industriālās biotehnoloģijas nozares, un veicināt zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu, efektīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju furfurola un pienskābes ražošanai no koksnes.

Projekta galvenās darbības: 1) Izstrādāt katalītisku hidrolīzes priekšapstrādes procesu, kas ļauj iegūt furfurolu no koksnes C-5 ogļhidrātiem un saglabāt celulozi cietajā atlikumā priekš tālākiem konversijas procesiem; 2) Izstrādāt enzimātisko hidrolīzes procesu, kas ļauj savienot furfurola un pienskābes ražošanu vienā sistēmā; 3) Ar fermentācijas paņēmienu iegūt pienskābi no glikozi saturoša šķīduma, kas iegūts ar enzimātiskās hidrolīzes paņēmienu.

Zinātniskie konsultanti: Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs un Dr.sc.ing. Juris Vanags.

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: plānotas EUR 133 805.88, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734.99 EUR.
 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2023. – 30.06.2023

31.03.2023 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023. – 31.03.2023

31.12.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2022. – 31.12.2022

30.09.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022. – 30.09.2022

30.06.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022. – 30.06.2022

31.03.2022 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022. – 31.03.2022

30.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021. – 31.12.2021

30.09.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021. – 30.09.2021

30.06.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021. – 30.06.2021

31.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021. – 31.03.2021

30.12.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2020. – 31.12.2020

30.09.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2020. – 30.09.2020

30.06.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2020. – 30.06.2020

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.