Dr.sc.ing. Uģis Cābulis

Izglītība

1993 - Inženierzinātņu doktora grāds ķīmijā (Dr.sc.ing)

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliuretānu ķīmija un tehnoloģija. Cietie putupoliuretāni, kā siltumizolācijas materiāli. Poliuretāni no atjaunojamām izejvielām, galvenokārt Ziemeļeiropas izcelsmes: rapšu eļļa, tallu eļļa, lignīns. Putupoliuretāns, kā kriogēnās izolācijas materiāls, sašķidrināto gāzu uzglabāšanai. Sadarbība ar Eiropas Kosmosa aģentūru.

Nozīmīgākie projekti

FP7: FORBIOPLAST

CRYOFOAMS

Papildus informācija

LU Maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis

Saņemta LZA balva: " Latvijas nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2017.gadā."

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Ivdre, A., Fridrihsone-Girone, A., Abolins, A., Cabulis, U. (2018) Effect of different concentration of rapeseed oil and recycled poly (ethylene terephthalate) in polyols for rigid polyurethane foams. Journal of Cellular Plastics, v.54 (2), p.161-177
  2. Gaidukova, G., Ivdre, A., Fridrihsone, A., Verovkins, A., Cabulis, U., Gaidukovs, S. (2017) Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. Industrial Crops and Products, v.102, p.133-143
  3. Kurańska, M., Cabulis, U., Auguścik, M., Prociak, A., Ryszkowska, J., & Kirpluks, M. (2016). Bio-based polyurethane-polyisocyanurate composites with an intumescent flame retardant. Polymer Degradation and Stability, 127, 11-19.
  4. Cabulis, U., Kirpluks, M., Stirna, U., Lopez, M. J., Vargas-Garcia, M. d. C., Suárez-Estrella, F., & Moreno, J. (2012). Rigid polyurethane foams obtained from tall oil and filled with natural fibers: Application as a support for immobilization of lignin-degrading microorganisms. Journal of Cellular Plastics, 48(6), 500-515.
  5. Stirna, U., Beverte, I., Yakushin, V., & Cabulis, U. (2011). Mechanical properties of rigid polyurethane foams at room and cryogenic temperatures. Journal of Cellular Plastics, 47(4), 337-355.