Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.02.2018 līdz 30.09.2021

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

1.2.1.2/16/I/001 / KC-PI-2017/41

Projekta vadītājs

Jānis Rižikovs

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanu līdz TRL6 LVKĶI, veicot rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādi un prototipēšanu, kā arī piedāvājot to Latvijas un ārzemju ražotājiem dažādu produktu prototipu (skaidu plātne, saplāksnis, dekoratīvie produkti u.c.) iegūšanai mākslīgi radītā vidē.

Projekta galvenās darbības:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.
  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

Projekta ilgums – 6+36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 333 000.00, t.sk. ERAF līdzfinansējums 90 % apmērā – EUR 299 700.00 .

Projekta identifikācijas numurs – 1.2.1.2/16/I/001.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2017/41.

Projekta īstenošanas gaita

30.09.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2021-30.09.2021

09.07.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2021-30.06.2021

09.04.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2021-31.03.2021

08.01.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2020-31.12.2020

09.10.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2020-30.09.2020

10.07.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2020-30.06.2020

09.04.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2020-31.03.2020

13.01.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2019-31.12.2019

15.10.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2019-30.09.2019

15.07.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2019-30.06.2019

15.04.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2019-31.03.2019

02.01.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2018-31.12.2018

02.08.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.05.2018-31.07.2018

02.05.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.02.2018-30.04.2018

01.02.2018. - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.