Dr.sc.ing. Aigars Pāže

Izglītība

2015.g. Rīgas Tehniskā Universitātes, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte, iegūts Inženierzinātņu Doktora grāds

Zinātniskās intereses un kompetence

Betulīnu saturošu ekstraktvielu un suberīnskābju saistvielas izdalīšana no bērza tāss, to rūpnieciskas ražošanas mērogošana un praktiskā pielietojuma meklējumi.

Nozīmīgākie projekti

„Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem” 2011 – 2014.g., finansētājs - ERAF, asistents. “Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” 2014 - 2015.g., finansētājs - ESF, asistents. "Rūpnieciskas betulīna ražošanas iespējas no bērza pārstrādes blakusproduktiem" 2016 - 2018.g., finansētājs A/S "Latvijas Finieris" ERAF projekta ietvaros, projekta vadītājs. "Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību" 2017 - 2018.g., finansētājs - ERAF, pētnieks. „Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā” 2018 - 2020.g., finansētājs ERAF, pētnieks / projekta vadītājs. "Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija" 1. un 2. posms, 2018 - ...g., finansētājs ERAF, pētnieks / komercializācijas speciālists. "Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem" 2019 - 2022.g., finansētājs A/S "Latvijas Finieris" ERAF projekta ietvaros, projekta vadītājs. "Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei" 2020 - 2023.g., finasētājs - ERAF, vadošais pētnieks. "Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās" 2021 - 2023.g., finansētājs ERAF, projekta vadītājs.

Papildus informācija

Latvijas zinātņu akadēmijas diploms par "Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu 2016. gadā praktiskajos pielietojumos" - "Izstrādāta koncepcija komerciālai bērza mizas kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību".

Nozīmīgākās publikācijas

Pāže, A., Zandresons, J., Rižikovs, J., Dobele, G., Jurkjāne, V., Spince, B., Tardenaka, A. Apparatus and Selective Solvents for Extraction of Triterpenes from Silver Birch (Betula pendula Roth.) Outer Bark. Baltic Forestry, 2014, Vol.20, No.1, 88.-97.lpp. ISSN 1392-1355. Rižikovs, J., Zandersons, J., Dobele, G., Pāže, A. Isolation of Triterpene-Rich Extracts from Outer Birch Bark by Hot Water and Alkaline Pre-Treatment or the Appropriate Choice of Solvents. Industrial Crops and Products, 2015, Vol.76, 209.-214.lpp. ISSN 0926-6690.