Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2018 līdz 31.12.2020

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/1/16/210 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Juris Grīniņš

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras atbalsts"

Projekta mērķis

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir veikt starpdisciplināru ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, kas apvienos ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes nozares un veicinās zināšanu pārnesi, izstrādājot jaunu bērza saplākšņa produktu ar uzlabotu formas stabilitāti, izturību pret bioloģisko noārdīšanos un UV/saules gaismas stabilitāti, izmantojot impregnēšanu ar fenola-formaldehīda sveķu ūdens šķīdumiem.

Projekta galvenās darbības: Saplākšņa laboratorijas prototipu iegūšana no bērza lobskaidas, kas impregnēta ar komerciāliem fenola-formaldehīda sveķu ūdens šķīdumiem; Saplākšņa laboratorijas prototipu iegūšana no bērza lobskaidas, kas impregnēta ar laboratorijā sintezētiem fenola-formaldehīda sveķu ūdens šķīdumiem; Iegūto bērza saplākšņa laboratorijas prototipu īpašību izpēte un pētījuma rezultātu izplatīšana.

Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 3 zinātniskās publikācijas, 1 tehnoloģiskā instrukcija, 2 jaunu produktu laboratorijas prototipi.

Zinātniskie konsultanti:
Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs
Dr.biol. Ilze Irbe

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 133 805,88, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734,99 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

31.12.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2020. – 31.12.2020

30.09.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2020. – 30.09.2020

30.06.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2020. – 30.06.2020

31.03.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2020. – 31.03.2020

31.12.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2019. – 31.12.2019

30.09.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2019. – 30.09.2019

30.06.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2019. – 30.06.2019

29.03.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2019. – 31.03.2019

28.12.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2018. – 31.12.2018

29.09.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2018. – 30.09.2018

29.06.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2018. – 30.06.2018

29.03.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2018. – 31.03.2018

01.01.2018 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā