Biorafinēšanas laboratorija

Darbinieki

Lietotāja Prans Brazdausks attēls
Vadošais pētnieks
Lietotāja Daniela Godiņa attēls
Pētniecības asistents
Lietotāja Juris Grīniņš attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Aigars Pāže attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Māris Puķe attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Ramūnas Tupčiauskas attēls
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes loceklis, Projektu vadītājs
Lietotāja Aivars Žūriņš attēls
Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs

Laboratorijas kontaktinformācija

janis.rizikovs@kki.lv

Projekti

Statuss Nosaukums Projekta numurs Projekta vadītājs
Pabeigts Biorafinēšanas pieeja lignocelulozes pirolīzes produktu izdalīšanai un pielietojumam 1.1.1.2/VIAA/3/19/388 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Kristīne Meile
Aktīvs Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas komercializācija KC-PI-2020/13 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7) Ramūnas Tupčiauskas
Aktīvs Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas komercializācija KC-PI-2020/41 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7) Juris Grīniņš
Aktīvs Efektīvas un ekoloģiskas glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas komercializācija KC-PI-2020/55 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7) Prans Brazdausks
Aktīvs Inovatīva biorafinēšanas koncepcijas izpēte 2-furaldehīda, etiķskābes un celulozes šķiedru ražošanai no bērza koksnes 1.1.1.2/VIAA/3/19/392 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001) Māris Puķe
Aktīvs Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei 1.1.1.1/19/A/089 Jānis Rižikovs
Aktīvs Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās 1.1.1.1/20/A/071 Aigars Pāže
Aktīvs Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa) 1.1.1.1/20/A/027 Aivars Žūriņš
Pabeigts Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020 1.1.1.5/20/A/002
Pabeigts Fenola-formaldehīda sveķu ķīmiskā modifikācija izmantošanai par jaunu koksnes apstrādes līdzekli lzp-2020/2-0422 Juris Grīniņš

Lapas

Polisaharīdu zinātniskā grupa

Biomasas eko-efektīvas izmantošanas zinātniskā grupa

Tehnoloģisko pētījumu daļa

TPD nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, kas saistīti ar biomasas termisko un ķīmisko apstrādi, ietverot sevī aktivāciju, ātro un lēno pirolīzi, torifikāciju (grauzdēšanu), hidrotermisko apstrādi un ekstrakciju, kā arī ar šo procesu gaitā radušos produktu un starpproduktu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Piedāvājam arī dažādas biomasas produktu ķīmisko analīzi, atbilstoši EN 1860 prasībām, konkrēti: mitrums, pelnu saturs, sadegšanas siltums (siltumspēja), bēruma blīvums, nobirzums, pelnu kušanas temperatūra, parauga blīvums, granulometriskais sastāvs, negaistošais ogleklis un gaistvielu saturs, kā arī elementsastāvs (C, H, N, O, S un Cl)

Pieejamās iekārtas:

Analītika un mērījumi:

Cieto kurināmo standarta testu un biomasas komponenšu noteikšanai npieciešamās iekārtas, Titratori, UV spektrofotometrs, „Parr” Skābekļa bumba, Synapt MS, Acquity LC, APC Polimēru hromatogrāfs

Reaktori:

Augstspiediena autoklāvs „Parr”, rotējošā and stacionārā lēnās pirolīzes retortes, ātrās pirolīzes reaktori (ablatiskais and spirālveida), hidrauliskās preses, augstas efektivitātes destilācijas kolona, Intensīvās masas apmaiņas ekstrakcijas iekārta