Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.01.2021 līdz 30.11.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/20/A/071

Projekta vadītājs

Aigars Pāže

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Sadarbības partneri

Vadošais partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Sadarbības partneris - Cēsu pilsētas zemnieku saimniecība "DOKTUS"

 

Projekta mērķis

veikt ar saimniecisko darbību saistītu rūpniecisko pētījumu, apvienojot ķīmijas, ķīmijas inženierzinātnes un nanotehnoloģiju nozares, un veicināt zināšanu izplatību, izstrādājot jaunas, eko-inovatīvas un rūpnieciskā ražošanā viegli mērogojamas tehnoloģijas bērza tāss betulīna daļiņu ar paaugstinātu īpatnējo virsmu iegūšanai un to funkcionālo īpašību izpēte dispersās sistēmās daudzpusīgam pielietojumam.

 

Projekta galvenās darbības:

  1. Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, uzglabāšanas metodiku attīstīšana un iegūto daļiņu raksturošana;
  2. Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu disperso sistēmu iegūšana un to raksturošana;
  3. Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas procesa mērogošana - pilotpartiju iegūšana;
  4. Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu – šķīdinātāja masas, oleogēlu un Pikeringa emulsiju pielietojuma pielāgošana un padziļināta gala produkta testēšana kosmētikas, uztura bagātinātāju un farmācijas nozaru vajadzībām;
  5. Rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju pārnese.

 

Projekta galvenie rezultāti:

  • 4 ekoinovatīvu tehnoloģiju prototipi
  • 9 jauni produkta prototipi
  • 6 zinātniskās publikācijas

 

Projekta īstenošanas termiņš: 35 mēneši – no 01.01.2021. līdz 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: kopējās projekta izmaksas: 704 158,17 EUR bez PVN (ERAF vidējā svērtā līdzfinansējuma likme – 71,00%, ERAF atbalsts 499 979,58 EUR).

 

Projekta īstenošanas gaita

01.01.2021 - Uzsākta projekta izpilde. Izveidota pētniecības projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.