Fenola-formaldehīda sveķu ķīmiskā modifikācija izmantošanai par jaunu koksnes apstrādes līdzekli

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2020 līdz 31.12.2021

Projekta tips

LZP FLPP

Projekta numurs

lzp-2020/2-0422

Projekta vadītājs

Juris Grīniņš

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada konkurss (LZP FLPP 2020/2)

Projekta mērķis

Projekta zinātniskais mērķis ir modificēt fenola-formaldehīda (FF) pre-polimērus un izmantot kā jaunu apstrādes līdzekli bērza koksnes izstrādājumiem, lai iegūtu uzlabotas īpašības. Šī projekta laikā tiks pētītas un pārbaudītas divas galvenās hipotēzes: 1) FF pre-polimēru var ķīmiski modificēt esterificējot, izmantojot skābju hlorīdus ar dažāda garuma alifātiskām ķēdēm, lai izveidotu jaunu funkcionālu molekulu, ko var izmantot koksnes šūnu sieniņas modifikācijai. 2) Bērzu koksnes izstrādājumiem, kas apstrādāti ar modificētiem FF pre-polimēriem, būs labākas īpašības salīdzinājumā ar nemodificētu koksni un ar parastiem FF sveķiem impregnētu koksni.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 13 mēneši.

Projekta īstenošanas gaita

31.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2021.-31.12.2021

30.09.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2021.-30.09.2021

30.06.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2021.-30.06.2021

30.03.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2021.-30.06.2021

01.12.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota LZP FLPP projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.