Efektīvas un ekoloģiskas glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.09.2020

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/55 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Prans Brazdausks

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” 3. kārtas 1. posms.

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju glikozes šķīduma un furfurola iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 un komercializēšanai.
2. posmā: komercializēt biomasas pārstrādes tehnoloģiju, kas ļauj iegūt glikozes šķīdumu un furfurolu tālākai pārstrādei.

Projekta galvenās darbības:
1. posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/55.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

Projekta zinātniskais vadītājs: Prans Brazdausks.
Projekta tehniskais vadītājs: Linda Puķe.

 

Projekta īstenošanas gaita

01.04.2020. - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.