Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2022

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/13 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Ramūnas Tupčiauskas

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehnisko ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.

2.posmā: komercializēt lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģiju.

Projekta galvenās darbības:

1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1. posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta 2. posma ilgums – 18 mēneši (01.01.2021. līdz 30.06.2022). Kopējās izmaksas – 333 000 EUR.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/13.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Turpinās jaunā produkta ražošanas tehnoloģijas attīstība līdz TRL6. Ir iegādāti materiāli un reaģenti, turpinās beramā siltumizolācijas materiāla izpēte laboratorijas apstākļos. Šobrīd notiek materiālu iepirkumu veikšana, kā arī komunikācija ar potenciālajiem tvaika sprādziena pakalpojumu sniedzējiem Itālijā un Somijā.

LVKĶI darbinieki šobrīd strādā pie prototipa - demo mājas izstrādes, lai varētu demonstrēt jauno produktu reālai videi pietuvinātos pastākļos.

Turpinās kontaktu dibināšana ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai. LVKĶI turpina komunicēt ar RB&B Ekovate par produkta iespējamu izmantošanu uzņēmumā.

31.03.2021 - 2021.gada 1.ceturksnī LVKĶI uzsāka divu projekta aktivitāšu īstenošanu:

1) Jaunā produkta ražošanas tehnoloģijas attīstība līdz TRL5. Veikts pētījums par zemākas kvalitātes kaņepju spaļu pielietošanu lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla ražošanai. Pārbaudīti tvaika sprādziena apstrādes parametru samazināšanas iespējas pielāgojot tehnoloģijas pārnesi turpmākai mērogošanai.  

2) Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai. Uzsākta informācijas apkopošana par potenciālajām siltumizolācijas ievirzes būvniecības izstādēm, kurā varētu prezentēt tehnoloģisko prototipu.

01.01.2021 - projekta turpināšana. LIAA ir atbalstījusi projekta 2.posma īstenošanu 01.12.2020.

LVKĶI uzsāka projekta 2.posma īstenošanu. Šobrīd notiek darbs pie iepirkumu un cenu aptauju tehnisko specifikāciju sagatavošanas projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei un aprīkojuma nomai. Projekta zinātniskais personāls izstrādā metodoloģiju turpmākajiem ražošanas procesu pētījumiem.

30.09.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.07.2020.-30.09.2020.

Ir pilnībā pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde latviešu un angļu valodā. Sagatavotie dokumenti ir iesniegti LIAA. Projekta 1.posma ietvaros tika uzrunāti 44 dažādi industrijas pārstāvji. No 21 pārstāvja tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite.

Turpmākie soļi: maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata iesniegšana LIAA. Gatavošanās projekta 2.posma realizācijai. Kontaktu uzturēšana ar uzrunātajiem nozares pārstāvjiem. Tikšanās ar siltumizolācijas materiālu ražotājiem.

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Noskaidrota izejmateriālu pieejamība un veiktas produkta pieprasījuma prognozes.
Veiktas intervijas ar nozaru pārstāvjiem. Saņemta pozitīva atgriezeniskā saite par projekta nepieciešamību Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Turpmāk plānots veikt izmaksu - ieguvumu analīzi un noskaidrot produkta ražošanas pašizmaksu. Plānots turpināt TEP izstrādi, papildinot to ar finanšu un ekonomiskajiem datiem un aprēķiniem, kā arī iekļaut TEP informāciju par esošo un plānoto sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām un komersantiem. Līdz 30.09.2020. plānots izstrādāt komercializācijas stratēģiju pilnā apmērā saskaņā ar MK noteikumu nr. 692 prasībām, kā arī turpināt saziņu ar saistīto nozaru pārstāvjiem.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.