Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.09.2020

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/13 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Ramūnas Tupčiauskas

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehnisko ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.

2.posmā: komercializēt lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģiju.

Projekta galvenās darbības:

1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/13.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Noskaidrota izejmateriālu pieejamība un veiktas produkta pieprasījuma prognozes.
Veiktas intervijas ar nozaru pārstāvjiem. Saņemta pozitīva atgriezeniskā saite par projekta nepieciešamību Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Turpmāk plānots veikt izmaksu - ieguvumu analīzi un noskaidrot produkta ražošanas pašizmaksu. Plānots turpināt TEP izstrādi, papildinot to ar finanšu un ekonomiskajiem datiem un aprēķiniem, kā arī iekļaut TEP informāciju par esošo un plānoto sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām un komersantiem. Līdz 30.09.2020. plānots izstrādāt komercializācijas stratēģiju pilnā apmērā saskaņā ar MK noteikumu nr. 692 prasībām, kā arī turpināt saziņu ar saistīto nozaru pārstāvjiem.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.