Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2020 līdz 30.11.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/19/A/089

Projekta vadītājs

Jānis Rižikovs

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Sadarbības partneri

Vadošais partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts,

Sadarbības partneris – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PolyLabs".

 

Projekta mērķis

veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, apvienojot ķīmijas inženierzinātnes un materiālzinātnes nozares, un veicināt zināšanu izplatību, izstrādājot jaunas, eko-inovatīvas, bezatkritumu tehnoloģijas, lai no atjaunojamās izejvielas – bērza tāss – iegūtu suberīnskābju poliolus poliuretānu izstrādei un saistvielu formaldehīdu nesaturošām skaidu plātnēm.

 

Projekta galvenās darbības:

  1. skaidu plātņu izstrāde no lignocelulozes frakcijas;
  2. suberīnskābju depolimerizācija un ekstrakcija no bērza tāss;
  3. poliola izstrāde no suberīnskābēm;
  4. poliola sintēze pilotlīmenī;
  5. cieto poliuretāna (PU) putu izstrāde, kuras bāzētas uz suberīnskābju polioliem;
  6. LCA (dzīves cikla) analīze izstrādātajiem produktiem un procesiem;
  7. rezultātu publicēšana un tehnoloģiju pārnese.

 

Projekta galvenie rezultāti:

  • 5 ekoinovatīvu tehnoloģiju prototipi
  • 10 jauni produkta prototipi
  • 6 zinātniskās publikācijas

 

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši – no 01.12.2020. līdz 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: kopējās projekta izmaksas: 645 545,06 EUR (ERAF līdzfinasējums – 57,80% jeb 373 125,04 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 34,70% jeb 224 004,12 EUR).

 

Projekta īstenošanas gaita

30.11.2023 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2023-30.11.2023

31.08.2023 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2023-31.08.2023

31.05.2023 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2023-31.05.2023

28.02.2023 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2022-28.02.2023

30.11.2022 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2022-30.11.2022

31.08.2022 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2022-31.08.2022

31.05.2022 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2022-31.05.2022

28.02.2022 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2021-28.02.2022

30.11.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2021-30.11.2021

31.08.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2021-31.08.2021

01.06.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2021-31.05.2021

08.03.2021 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2020-28.02.2021

01.12.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota pētniecības projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā.