Polimēru laboratorija

Laboratorijas vadītājs

Lietotāja Uģis Cābulis attēls
Direktors, Vadošais pētnieks, Projektu vadītājs

Darbinieki

Inženieris, Projektu vadītājs
Lietotāja Anda Fridrihsone attēls
Vadošais pētnieks
Lietotāja Aiga Ivdre attēls
Pētnieks
Lietotāja Vladimirs Jakušins attēls
Vadošais pētnieks
Lietotāja Miķelis Kirpļuks attēls
Vadošais pētnieks
Zinātniskais asistents

Polymer laboratory

Projekti

Statuss Nosaukums Projekta numurs Projekta vadītājs
Pabeigts Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062 Aleksandrs Arnautovs
Pabeigts Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) LVKĶI-Bioekonomika-2017-AtkritBiomasKM Sanita Vītoliņa
Pabeigts Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054
Pabeigts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 2012/0001/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/005
Pabeigts Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli 1.1.1.1/16/A/031 Uģis Cābulis
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013 Uģis Cābulis
Aktīvs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos 1.1.1.5/18/I/002 Uģis Cābulis
Aktīvs No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose) (Bio4Cryo) 1.1.1.5/ERANET/18/03 Uģis Cābulis
Pabeigts Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnas fāzes biokatalizatorus un raksturojot procesa kinētiku (FORinPOL) lzp-2018/2-0020 Uģis Cābulis
Pabeigts Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063 Uģis Cābulis

Lapas