No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose) (Bio4Cryo)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.09.2018 līdz 31.12.2021

Projekta tips

ERA-NET

Projekta numurs

1.1.1.5/ERANET/18/03

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

ERA-NET Cofund M-ERA.Net 2

Projekta mērķis

Bio4Cryo projekta galvenais mērķis ir izstrādāt daudzslāņu, cietā putupoliuretāna kriogēnās izolācijas materiālu ar termoreflektīvo pārklājumu,  kā izejvielas putuplasta izstrādei ir paredzēts izmantot ilgtspējīgus un atjaunojamus resursus no lauksaimniecības un koksnes ķīmiskās pārstrādes produktiem.

Šobrīd kriogēno izolāciju ražo tikai no naftas ķīmijas resursiem. Kriogēnās izolācijas materiāli no atjaunojamām izejvielām ir inovācija globālā līmenī, jo praktiski nav pētījumu par kriogēno izolāciju no atjaunojamām izejvielām. 

Bio4Cryo projekts koncentrēties uz rūpnieciski realizējamām tehnoloģijām, vienlaikus ņemot vērā izstrādāto produktu un tehnoloģiju ilgtermiņa rūpnieciskās iespējas un ilgtspējību.

Bio4Cryo projektā ir paredzētas 7 darba paketes (aktivitātes) un viena darba pakete, kas saistīta ar projekta koordināciju. LV KĶI ir 5 darba pakešu līderis.

Bio4Cryo projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:

  1. aktivitāte: jaunu poliolu sintēze un izstrādne no atjaunojamām izejvielām no lauksaimniecības un meža sektora,
  2. aktivitāte: nanokristāliskās celulozes iegūšana un raksturošana,
  3. aktivitāte: inovatīva termiskā/termoreflektīvā pārklājuma izstrādne putupoliuretāna izolācijas materiālam,
  4. aktivitāte: daudzslāņu kriogēnas izolācijas materiāla izstrādne,
  5. aktivitāte: izstrādātas putupoliuretāna izolācijas un vairākslāņu  izolācijas materiālu testēšana istabas temperatūrā un kriogēnā temperatūrā,
  6. aktivitāte: izstrādātās kriogēnās izolācijas iegūšana izmantojot industriālo smidzināšanas aprīkojumu, kā arī izstrādātā  kriogēnās izolācijas materiāla demonstrācija izolējot sašķidrinātas gāzes tvertnes demonstratoru  (tiks sasniegts TRL 6),
  7. aktivitāte: izstrādātās  kriogēnās izolācijas komponentu dzīves cikla novērtējums.

Projekta kopējās izmaksas ir: EUR 452 000 EUR. Finansējuma apjoms LVKĶI ir EUR 210 000, no tā  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – EUR 178 500, valsts budžeta finansējuma – EUR 31 500. ERAF atbalsts Latvijas līdzdalībai ERA-NET Cofund projektu konsorcijos un ERA-NET COFUND projektu konkursos iesniegto un atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības projektu Latvijas partneru daļas finansēšanai un uzraudzībai tiek sniegts projekta "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” ietvaros, kuru īsteno VIAA.

Projekta koordinatora īstenošanas vieta: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.
Projekta koordinatora zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv).

Projekta īstenošanas gaita:

30.12.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2021.-31.12.2021

31.08.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2021.-31.08.2021

26.02.2021 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2020.-28.02.2021

31.08.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2020.-31.08.2020

28.02.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2019.-29.02.2020

31.08.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2019.-31.08.2019

28.02.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2018.-28.02.2019