Mg. ķīm. Laima Vēvere

Izglītība

2013 - Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna ķīmija. Lignīna ķīmiskā modifikācija, lai to varētu izmantot kā atjaunojamo dabas resursu poliuretānu ieguvē. Lignīna analītiskā ķīmija.

Nozīmīgākie projekti

ES Programos ietvaros BIOCORE „Biocomodity refinery”. Integrālais Projekts Contract n0 241566 (SES7)(2010-2014).

 

Nozīmīgākās publikācijas

Arshanitsa, A., Paberza, A., Vevere, L., Cabulis, U., and Telysheva, G. (2014). Two approaches for introduction of wheat straw lignin into rigid polyurethane foams. AIP Conference Proceedings ,1593, 388-391.