Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem

ESF - Ieguldījums tavā nākotnē

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

02.09.2013 līdz 31.08.2015

Projekta tips

ESF-1.1.1.2.

Projekta numurs

2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062

Projekta vadītājs

Aleksandrs Arnautovs

Projekta sadaļas nosaukums

Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem - poliuretāni

Institūta sadaļas vadītājs

Uģis Cābulis

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts, Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta)

Sadarbības partneri

Vadošais partneris - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts” (PMI)

Sadarbības partneris - Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI)

Projekta mērķis

Projekta mērķis - Veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei LU Polimēru mehānikas institūtā, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu epoksīda adhezīva ar paaugstinātu sabrukšanas stīgrumu konstrukciju materiālu līmētiem savienojumiem izstrādei, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku.

Projekta ilgums - 02.09.2013. - 31.08.2015. (24 mēneši)

Projekta Interneta lapas -

        http://pmi.lv/html/LvInstituteProject10.html ;

        http://www.kki.lv/index.php?id=178