Mg.ķīm Sanita Vītoliņa

Izglītība

2011 - iegūts maģistra grāds ķīmijā (Mg.chem)

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un lignīna ķīmija. Lignīna modifikācijas un funkcionālais raksturojums. Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem izdalījuma metodes. Lignocelulozes materiālu – koksnes un koku mizas  funkcionalizācija.

Nozīmīgākie projekti

Grants Nr. 09-1610c - Jauni daudzfunkcionāli polimēru produkti no lignocelulozes, polioliem un lignīniem, to iegūšana, modificēšana ar nanodaļiņām un īpašības.

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekts „Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte”. SIA „Meža nozares kompetences centrs”- LIAA līgums Nr. L-KC-11-0004. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/003. 2011-2015. 

Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). LVKĶI-Bioekonomika-2017-AtkritBiomasKM. Vadītājs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Vitolina S., Shulga G., Neiberte B., Reihmane S., Ziliska E. New environmentally friendly dust suppressant based on lignocellulosic biomass from wood processing wastewater// Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources. - 2017. - Vol. 3. pp 343.-349.
  2. Vitolina S., Shulga G., Neiberte B., Livcha S., Verovkins A., Puke M., Reihmane S. The efficiency of biomass removal from model woodworking wastewater with polyethylenimine.// 9th international conference environmental engineering (9th ICEE) – selected papers. - 2014.
  3. Skudra (Vītoliņa) S., Shulga G., Shakels V., Belkova L., Reihmane S. Properties of isolated  lignin from model wastewater.// Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources. - 2011. - Vol. 1. - 282-287.