Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

03.01.2011 līdz 31.12.2013

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024

Projekta vadītājs

Aivars Žūriņš

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis – Atjaunoties spējīgo izejvielas-koksnes izmantošanas paplašināšana biorafinēšanā, lai iegūtu ķīmiskās rūpniecības pamatvielas organiskajai sintēzei un farmācijai.

Projekta specifiskais mērķis – Levoglikozāna ieguves tehnoloģijas būtiska uzlabošana, palielinot tā iznākumu un tīrību kā arī procesā radušos atlieku daudzuma samazināšana un utilizācija.

Projekta ilgums - 03.01.2011. - 31.12.2013. (36 mēneši)

Finansējums - 338 314 LVL

Projekta Interneta lapas - projekta apraksts un informācija par realizēšanu