Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

29.01.2011 līdz 31.12.2013

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis – Paaugstināt bērza saplākšņa ražošanas izejvielas izmantošanas efektivitāti un nozares produkcijas kopīgo pievienoto vērtību.

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt būtiski uzlabotu inovatīvu tehnoloģiju bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu sintēzes izejvielu iegūšanai no bērza tāsīm.

Projekta ilgums - 29.01.2011. - 31.12.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=130

Kontaktpersona pēc projekta izpildes beigām - Jānis Rižikovs