Izstrādāta Viedās specializācijas jomas “Zināšanu ietilpīga Bioekonomika” Stratēģija 2022. - 2027.gadam

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā Vadības grupa, kuras sastāvā ietilpst arī LVKĶI direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. Uģis Cābulis, ir izstrādājusi Viedās specializācijas jomas “Zināšanu ietilpīga Bioekonomika” Stratēģiju 2022. - 2027.gadam.

Šīs stratēģijas mērķis ir definēt pastāvošos un nākotnes bioekonomikas izaicinājumus pētniecības, attīstības un inovāciju (P&A&I) jomā Latvijā, identificēt atbildes soļus šo izaicinājumu risināšanai, izmantojot Latvijas inovāciju un pētniecības potenciālu kā nacionālās industrijas, tā zinātnes pusē, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijā definētās Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomas “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” attīstībā. Stratēģijas neatņemama sastāvdaļa ir rīcības plāns, kas strukturētā veidā apkopo pamatā industrijas un zinātnes redzējumu, bet arī iesaistot publisko sektoru, par prioritātēm, kas īstenojamas, lai paaugstinātu Latvijas bioekonomikas virziena P&A&I kapacitāti.

Stratēģija, 14.12.2022. versija