Februāris 2017

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts izsludina konkursu uz institūta direktora amatu

28 Feb 2017 - 10:32
Dokumenti viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas jāiesniedz personīgi Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā sekretariātā Rīgā, Dzērbenes ielā 27, slēgtā aploksnē ar norādi "Amatu konkursam uz LVKĶI direktora amatu".
Tālr. uzziņām 67553063, e-pasts: koks@edi.lv.