Maijs 2023

LVKĶI zinātnieki saņem LZA Senāta pateicības rakstu

8 Maijs 2023 - 20:08
2023. gada 27. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē vairākas zinātnieku grupas un individuālie pētnieki, kuri piedalījās LZA rīkotajā 2022. gada zinātnes sasniegumu konkursā, saņēma LZA prezidenta atzinības rakstus un LZA Senāta pateicības. vairāk