Novembris 2023

Informatīvais seminārs paneļdiskusijas veidā par gaļas aizvietotājiem 27.11.2023.

22 Nov 2023 - 15:05
Šī gada 27. novembrī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts aicina ikvienu interesentu pieslēgties  informatīvajam semināram, kas rīkots paneļdiskusijaas veidā, kas cieši saistīta ar pētniecības projekta Nr. Nr. 1.1.1.1/21/A/044 “Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)” tēmu.
Norises laiks: ceturtdiena, 27. novembris, plkst. 15:00-17:00

Informatīvs seminārs par pētniecības projektu rezultātiem 23.11.2023.

22 Nov 2023 - 10:03
Šī gada 23. novembrī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts aicina ikvienu interesentu piedalīties informatīvajā seminārā par pētniecības projekta Nr. 1.1.1.1/21/A/044 “Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)”  īstenošanas rezultātiem.
Norises laiks: ceturtdiena, 23. novembris, plkst. 14:00-15:00

Informatīvi semināri par pētniecības projektu rezultātiem 15.11.2023.

9 Nov 2023 - 17:32
Šī gada 15. novembrī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts aicina ikvienu interesentu piedalīties divos semināros par pētniecības projektu īstenošanas rezultātiem.
Norises laiks: trešdiena, 15. novembris, plkst. 10:00-12:00
Semināru norises vieta: LU Dabas māja, 324. telpa, Jelgavas iela 1, LV 1004, Rīga, Latvija
10:00 INFORTMATĪVS SEMINĀRS par projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/137 “Ar genoma mēroga stehiometrisko modēlešanu sasaistīta bioreaktora vadības sistema. (GenCon)” īstenošanas rezultātiem.