Oktobris 2019

LVĶKI pētniece Anda Fridrihsone izvēlēta kā viens no #UNLEASH2019 talantiem

30 Okt 2019 - 10:27
6. novembrī #UNLEASH2019 sākas Šenženā, Ķīnā! 1000 pārsteidzoši talanti no vairāk nekā 150 valstīm strādās pie risinājumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. #UNLEASH2019 dalībnieku ceļojumam var sekot Twitter vietnē @unleashlab!

Pasniegti Valsts emeritētā zinātnieka diplomi arī LVKĶI zinātniekiem - APSVEICAM !

22 Okt 2019 - 11:31
1. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) diplomus saņēma ar š.g. Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu Nr. 28 Par Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu ievēlētie Valsts emeritētie zinātnieki.
Svinīgo diplomu pasniegšanas ceremoniju atklāja Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Īzaks Rašals un LZA prezidents Ojārs Spārītis, izsakot pateicību zinātniekiem par mūža ieguldījumu zinātniskajā darbā un jauno zinātnieku paaudžu izaudzināšanā.
Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts arī LVKĶI zinātniekiem:

Semināri "Biotehnoloģiju attīstība: Tehnoloģiskie aspekti" un "Biotehnoloģiju attīstība: Nākotnes perspektīvas"

17 Okt 2019 - 18:20
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts aicina interesentus piedalīties informatīvajos semināros par ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/144 "Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem" sasniegtajiem rezultātiem.

Ievēlēti LVKĶI Vadošais pētnieks, Pētnieks, Zinātniskie asistenti – A P S V E I C A M !!!

8 Okt 2019 - 15:03

 Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās Padomes sēdē 2019. gada 8. oktobrī
par Vadošo pētnieku ievēlēta

Sarmīte Janceva

par Pētnieku ievēlēta

Sanita Vītoliņa

par Zinātnisko asistentu ievēlēti