Pasniegti Valsts emeritētā zinātnieka diplomi arī LVKĶI zinātniekiem - APSVEICAM !

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

1. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) diplomus saņēma ar š.g. Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu Nr. 28 Par Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu ievēlētie Valsts emeritētie zinātnieki.

Svinīgo diplomu pasniegšanas ceremoniju atklāja Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Īzaks Rašals un LZA prezidents Ojārs Spārītis, izsakot pateicību zinātniekiem par mūža ieguldījumu zinātniskajā darbā un jauno zinātnieku paaudžu izaudzināšanā.

Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts arī LVKĶI zinātniekiem:

A P S V E I C A M !!!

Jaunievēlētie Valsts emeritētie zinātnieki, Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs Īzaks Rašals, LZA prezidents Ojārs Spārītis un Valsts emeritēto zinātnieku padomes locekle Baiba Rivža (foto: J. Brencis)

Vairāk:

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5197&Itemid=176

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4908&Itemid=176

 

Foto: J. Brencis