LVKĶI zinātnieki saņem LZA Senāta pateicības rakstu

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

2023. gada 27. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē vairākas zinātnieku grupas un individuālie pētnieki, kuri piedalījās LZA rīkotajā 2022. gada zinātnes sasniegumu konkursā, saņēma LZA prezidenta atzinības rakstus un LZA Senāta pateicības. vairāk

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta pateicības rakstu saņēma LVKĶI zinātnieku grupa - Dr.biol. Ilze Irbe, Dr.sc.ing. Inese Fiļipova, Bc.biol. Gustavs Daniels Loris, Bc.biol. Māra Blumfelde, Mg.chem. Mārīte Škute, Dr.chem. Laura Andže, Dr.chem. Oskars Bikovens, Dr.chem. Anrijs Verovkins, Dr.sc.ing. Juris Grīniņš
par pētījumu “Izstrādāti inovatīvi micēlija biokompozīti no atjaunojamām dabas izejvielām”.

Avots: LZA