Dr. ķīm. Anrijs Verovkins

Izglītība

2013 - iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds, ķīmijas nozares koksnes ķīmijas apakšnozarē (Dr. chem.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Dažādu lignocelulozes materiālu (koksne, miza) modificēšana, to pielietojums koksnes - polimēru kompozītu materiālos

Nozīmīgākie projekti

2020 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna-hitozāna funkcionālās piedevas nano un mikrodaļiņu ietekme uz reciklētā polipropilēna/polipienskābes kompozītmateriālu ar lignocelulozes pildvielu īpašībām (LignoHitBioKM) - Vadītājs. 2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jaunās lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM) - Vadītājs. 2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem, kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) - Vadītājs. 2017-2020 - ERAF - Koksnes ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi. 1.1.1.1/16/A/133 - Izpildītājs. 2011-2015 - ERAF - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte. Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr L-KC-11-0004) - Izpildītājs.

Nozīmīgākās publikācijas

Cirule D., Verovkins A., Andersone I., Kuka E., Andersons B. (2020). Thermally modified birch wood interaction with liquids. European Journal of Wood and Wood Products. 78(5), 849-857. Zimele Z., Irbe I., Grinins J., Bikovens O., Verovkins A., Bajare D. (2020). Novel mycelium-based biocomposites (Mbb) as building materials. Journal of Renewable Materials. 8(9), 1067-1076. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Vitolina S., Jaunslavietis J., Livcha S., Betkers T. (2019). ​Aminated wood sanding dust as filler for recycled polypropylene-based composite Cellulose Chemistry and Technology. 53(9), 945-953. Gaidukova G., Ivdre A., Fridrihsone A., Verovkins A., Cabulis U., Sergejs G. (2017). Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. Industrial Crops and Products. 102, 133–143. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials -Selected Processes at the Wood Processing. Vol. 688, 122-130 Shulga G., Betkers, T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287 Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A., Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008). New lignin-based polymers for ecological rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals; Vol. 483, 1333-1347