Dr. ķīm. Anrijs Verovkins

Izglītība

2013 - iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds, ķīmijas nozares koksnes ķīmijas apakšnozarē (Dr. chem.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Dažādu lignocelulozes materiālu (koksne, miza) modificēšana, to pielietojums koksnes - polimēru kompozītu materiālos

Nozīmīgākie projekti

ERAF „Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” 1.1.1.1/16/A/133. (2017.02. - 2020.01.). Izpildītājs.

Valsts Pētījumu Programma „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd), (2014. - 2017.). Izpildītājs.

Meža nozares kompetences centra projekts „Kokrūpniecības blakus-produktu izmantošanas iespēju izpēte. P.2” (Nr.15-11), KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1. (2011. - 2015.). Izpildītājs.

Sadarbības Projekts „Tehnoloģijas jaunu produktu ieguvei no lapkoku koksnes un tās komponentiem „Lignīna oksidēšanas ar persulfātu reakcijas pielietojamība lignocelulozes materiālu delignifikācijai – balināšanai” (2006.-2009.). Izpildītājs.

Latvijas-Baltkrievijas bilaterālās sadarbības projekts „Lignocelulozes atkritumu un tehnisku lignīnu modificēšanas efektīvu paņēmienu izstrādāšana polimērkompozītu materiālu ieguvei”, 17-22/16, (2007.12. - 2009.12.) – izpildītājs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Gaidukova G., Ivdre A., Fridrihsone A., Verovkins A., Cabulis U., Sergejs G. (2017). Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. Industrial Crops and Products. 102, 133–143.
  2. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials -Selected Processes at the Wood Processing. Vol. 688, 122-130
  3. Shulga G., Betkers, T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287
  4. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A., Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008) New lignin-based polymers for ecological rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals; Vol. 483, 1333-1347