Dr. ķīm. Anrijs Verovkins

Izglītība

2013 - iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds, ķīmijas nozares koksnes ķīmijas apakšnozarē (Dr. chem.)

Zinātniskās intereses un kompetence

Dažādu lignocelulozes materiālu (koksne, miza) modificēšana, to pielietojums koksnes - polimēru kompozītu materiālos

Nozīmīgākie projekti

2019 - LV KĶI Bioekonomikas grants - Jauna lignīna polimērkompleksa, kā savietojamības uzlabotāja iegūšanas metodes ietekme uz kompozītmateriāla īpašībām (LigPolimerKM). Vadītājs.

2017-2020 - ERAF „Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” 1.1.1.1/16/A/133. Izpildītājs.

2017-2018 - LV KĶI Bioekonomikas grants – Atkritumu biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgu kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM). Vadītājs.

2014-2017 - Valsts pētījumu programma -  Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) (2014.10-4/VPP-6/6). Izpildītājs.

2011-2015 - ERAF projekts - Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte, Meža nozares kompetences centrs, aktivitāte 2.1.2.1.1. Uzņēmējdarbība un inovācijas (LIAA līgums Nr.L-KC-11-0004) (KC/2.1.2.1.1/10/01/003; 2.1.2.1.1.). Izpildītājs.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Gaidukova G., Ivdre A., Fridrihsone A., Verovkins A., Cabulis U., Sergejs G. (2017). Polyurethane rigid foams obtained from polyols containing bio-based and recycled components and functional additives. Industrial Crops and Products. 102, 133–143.
  2. Shulga G., Neiberte B., Verovkins A., Jaunslavietis J., Shakels V., Vitolina S., Sedliačik J. (2016). Eco-friendly constituents for making wood-polymer composites. Key Engineering Materials -Selected Processes at the Wood Processing. Vol. 688, 122-130
  3. Shulga G., Betkers, T., Vitolina S., Neiberte B., Verovkins A., Anne O., Ambrazaitienė D., Žukauskaitė A. (2015). Wood processing by-products treated with the lignin-based conditioner as mulch for soil protection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 23(4), 279-287
  4. Shulga G., Betkers T., Brovkina J., Neiberte B., Verovkins A., Belous O., Ambrazaitene D., Žukauskaite A. (2008) New lignin-based polymers for ecological rehabilitation. Molecular Crystals and Liquid Crystals; Vol. 483, 1333-1347