Aktuālie jaunumi

APSVEICAM - Mg.sc.ing. Anda Fridrihsone - L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm zinātnē" laureāte

7 Jūn 2018 - 16:05

05.06.2018. L`ORÉAL Baltic stipendiju “Sievietēm zinātnē” saņemusi Institūta Polimēru laboratorijas pētniece Mg.sc.ing. Anda  Fridrihsone. Mg. sc. ing. Anda Fridrihsone kopš 2010. gada strādā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā. L`ORÉAL Baltic stipendiju “Sievietēm zinātnē” Anda saņēma par savu pētījumu “Dzīves cikla novērtējums poliolu un poliuretānu materiāliem, kas iegūti no rapšu eļļas”.

APSVEICAM - Dr.chem. Māris Lauberts

24 Maijs 2018 - 10:20

Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā MĀRIM LAUBERTAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0 (Zinātnes Vēstnesis - 2018.g. 21.maijs).

Populāra lekcija skolēniem par koksnes uzbūvi un koksnes pārstrādi

23 Mar 2018 - 11:51

2018. gada 23. martā institūtā viesojas 20 Rīgas kristīgā vidusskolas skolēnu un noklausījās institūta zinātnieka Dr. Ulda Grīnfelda populāru lekciju par koksnes uzbūvi un koksnes pārstrādi.

Pasākums notika Zemkopības ministrijas organizētā konkursa "Mūsu mazais pārgājiens - 2018" ietvaros.

Dalība konferencē - ECO-BIO 2018, 4-7 March 2018, Dublin, Ireland

13 Mar 2018 - 14:12

LVKĶI vadošais pētnieks Dr. Jānis Rižikovs un pētnieki Maģ. Anda Fridrihsone un Maģ. Prans Brazdausks piedalījās 


ar postera ziņojumiem: