Aktuālie jaunumi

APSVEICAM - Dr.chem. Māris Lauberts

24 Maijs 2018 - 10:20

Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā MĀRIM LAUBERTAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0 (Zinātnes Vēstnesis - 2018.g. 21.maijs).

Populāra lekcija skolēniem par koksnes uzbūvi un koksnes pārstrādi

23 Mar 2018 - 11:51

2018. gada 23. martā institūtā viesojas 20 Rīgas kristīgā vidusskolas skolēnu un noklausījās institūta zinātnieka Dr. Ulda Grīnfelda populāru lekciju par koksnes uzbūvi un koksnes pārstrādi.

Pasākums notika Zemkopības ministrijas organizētā konkursa "Mūsu mazais pārgājiens - 2018" ietvaros.

Dalība konferencē - ECO-BIO 2018, 4-7 March 2018, Dublin, Ireland

13 Mar 2018 - 14:12

LVKĶI vadošais pētnieks Dr. Jānis Rižikovs un pētnieki Maģ. Anda Fridrihsone un Maģ. Prans Brazdausks piedalījās 


ar postera ziņojumiem:

Ievēlēti LVKĶI Zinātniskie asistenti – A P S V E I C A M !!!

13 Mar 2018 - 11:18

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās Padomes sēdē 2018. gada 13. martā

par Zinātnisko asistentu ievēlēti