Aktuālie jaunumi

28.06.2018. LV Koksnes ķīmijas institūta zālē notika Valsts pētījumu programmas ResProd noslēguma posma izpildes izvērtēšanas konference

2 Jūl 2018 - 12:12

Konferences darba kārtība un prezentācijas ir pieejamas šeit

Pasākuma laikā tika atvērts rakstu krājums, kas apkopo Valsts pētījumu programmas ResProd rezultātus:

APSVEICAM - Mg.sc.ing. Anda Fridrihsone - L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm zinātnē" laureāte

7 Jūn 2018 - 16:05

05.06.2018. L`ORÉAL Baltic stipendiju “Sievietēm zinātnē” saņemusi Institūta Polimēru laboratorijas pētniece Mg.sc.ing. Anda  Fridrihsone. Mg. sc. ing. Anda Fridrihsone kopš 2010. gada strādā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā. L`ORÉAL Baltic stipendiju “Sievietēm zinātnē” Anda saņēma par savu pētījumu “Dzīves cikla novērtējums poliolu un poliuretānu materiāliem, kas iegūti no rapšu eļļas”.

APSVEICAM - Dr.chem. Māris Lauberts

24 Maijs 2018 - 10:20

Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā MĀRIM LAUBERTAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0 (Zinātnes Vēstnesis - 2018.g. 21.maijs).